Důvodem pro nové komunální volby v obci je neusnášeníschopný počet zastupitelů. Ten klesl pod zákonnou hranici pěti po červnové rezignaci místostarosty a jednoho ze zastupitelů. Ještě předtím opustil původně sedmičlenné zastupitelstvo jeden člen.

Zbývající čtyři zastupitelé pracují. Obec funguje v rozpočtovém provizoriu.