V současné době provozuje Slavoj na ostrově sedm plně funkčních kurtů.

„Dva právě otevřené kurty jsou opraveny tak, aby odolaly případné další povodni," upozornil manažer Slavoje Eduard Šíf. Spodní dvaceticentimetrová vrstva je totiž z pórovitého betonu, kterým voda může volně protékat. Další vrstva je z „gumoasfaltu". Voda by tedy v případě záplavy spláchla pouze třímilimetrovou vrstvu antuky. Kromě odolnosti je výhodou nového povrchu i to, že výrazně prodlužuje hrací sezonu.

„Oprava dvou kurtů v zadní části u Labe, které budou využívat především děti, nás vyšla na 2,5 milionu korun. Polovinu jsme hradili z vlastních zdrojů, druhou poskytlo město, kterému tímto za pomoc děkujeme," poděkovala předsedkyně TJ Slavoj Litoměřice Lucie Dvořáková starostovi Ladislavu Chlupáčovi a místostarostovi Karlu Krejzovi. Zástupci radnice zase ocenili, jak rychle se Slavoj dokázal vyrovnat s popovodňovou obnovou sportovních zařízení, která u Labe provozuje.

Současně došlo i k dořešení majetkoprávních vztahů souvisejících se směnnou smlouvou z roku 2010. Týkala se letního koupaliště a jeho převodu za úplatu z majetku Slavoje do majetku města. Učiněn byl i poslední krok, kterým Slavoj bezúplatně převedl do majetku města byt využívaný správcem koupaliště.

Eva Břeňová