„Byli jsme ministerstvem financí vyzváni, abychom doložili veškeré doklady, které bylo potřeba. Děláme tak vše pro to, aby to vyšlo,“ prozradil lovosický místostarosta Vladimír John s tím, že jasno by mělo být příští týden.

Lovosická městská část Nové Klapý utrpěla výstavbou průmyslové zóny. „Snahou města je zlepšit místním obyvatelům prostředí,“ říká. Dotace by měla činit sedm milionů korun a dalších pět dodá město ze své pokladny. Miliony půjdou především na nové chodníky, veřejné osvětlení a také na silnice. V opravách silnic vidí John problém kvůli akci, kterou zde plánuje Severočeská vodárenská společnost. „Vodaři“ chtějí v Novém Klapý rekonstruovat vodovod a kanalizaci.

Na stavbu by měla navazovat právě zmíněná oprava chodníků a vozovky. „Rádi bychom tuto akci realizovali v květnu nebo červnu, SVS však rekonstrukci přesunula do roku 2011,“ naznačil John komplikace v podobě nesouladu harmonogramu těchto dvou akcí.

„Investiční akce na našich vodárenských sítích v Novém Klapý v Lovosicích není zařazena do schváleného investičního plánu SVS pro letošní rok. S realizací uvažujeme v roce 2011. SVS o tom začátkem března informovala město Lovosice, ale dosud k tomu nemáme vyjádření města,“ uvedla tisková mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

Podle Johna je nesmyslné, aby město vše opravilo a SVS poté nové povrchy musela rozkopat. „Snažíme se domluvit, aby rekonstrukci přesunuli do letošního roku.“

Na dotaci čekají Lovosice již několik let. Nové Klapý tak znamená pro město jednu z prioritních investičních akcí. Lovosické zastupitelstvo schválilo v lednu podmínku, ve které upřednostnilo Nové Klapý před projektem cyklostezky z Lovosic do Malých Žernosek. Na ten také žádá město dotace.

„Dohodli jsme se, že pokud do 30.6.2010 dotace nedorazí, uděláme akci z vlastních peněz. Na všechny plánované investice bohužel město nemá,“ vysvětlil tehdy zastupitel Jiří Hauf . V případě, že vše dobře dopadne a Lovosice získají dotační peníze na Nové Klapý, cyklostezka dostane zelenou. Místostarosta si dobře uvědomuje, že dokud nejsou peníze v Lovosicích, není vyhráno.

Další krok kupředu v otázce cyklostezky vítá i maložernosecký starosta Petr Liška. Je rád, že Lovosice žádost o dotaci podaly a že by přínosný projekt nemusel být ničím omezen.

„Cyklostezky podporujeme již dlouho. Napojení z Lovosic jako většího města bychom určitě uvítali. Cyklisté zde momentálně nemají bezpečné napojení na cyklostezku.“

Podle starosty by taková cesta pro cyklisty přinesla obci větší zájem lidí a návštěvnost. „Nemůžeme se podílet finančně, ale bylo předběžně domluveno, že část stezky osadíme mobiliářem,“ dodal.