„Úklid jsme zajišťovali průběžně, ale vždy šlo jen o malé množství. Nyní jsme nechali odvézt vše. Na našem katastru tak již není žádná černá skládka,“ konstatoval Martin Hejna, místostarosta Nových Dvorů.

Obec zatím nemá přesné vyúčtování nákladů na odvoz a uložení odpadu. „Předpokládáme, že to bude zhruba dvě stě tisíc korun. Akce je financována z obecního rozpočtu. Pro tento účel bohužel neexistují žádné dotace,“ vysvětlil místostarosta.

Při likvidaci pomohli i hasiči

Jak dále upozornil, obec šla cestou co nejnižších nákladů. „Při likvidaci skládky pomohly osoby, které máme u obce na veřejné práce. Velkou zásluhu na likvidaci skládky mají také naši dobrovolní hasiči,“ přiblížil.

Černé skládky v této lokalitě vznikají již dlouhou řadu let. Nyní je tomu podle Martina Hejny konec.

„Uděláme maximum pro to, aby k tomu znovu nedošlo. Místa, kde byl odpad, chceme rekultivovat. Myslivci tam vysázejí stromy a vybudují krmelec pro zvěř. Navíc ještě projednáme návrh vypsání odměny na dopadení toho, kdo by se tam pokusil znovu nějaký odpad navézt. Tam, kde byla situace nejvážnější, budou mít myslivci posed a tak budou moci monitorovat i případný pokus o uložení odpadu tam, kde nemá co dělat,“ přiblížil chystaná opatření Martin Hejna.

Nezpeněžitelné zbytky automobilů

Na skládkách převažovala stavební suť, zemina, komunální odpad a v poslední době hlavně demontované součástky vraků vozidel.

„V souvislosti s těmito skládkami jsme nikdy nedostali podnět k řešení podezřelé osoby nebo firmy. Podle toho, co zde bylo uloženo, však šlo s největší pravděpodobností o odpad navezený obyvateli, nikoliv firmou,“ sdělil Vladimír Drož, vedoucí odboru životního prostředí roudnického městského úřadu.

Žádost o finanční pomoc neuspěla

Starostové jednotlivých obcí na Roudnicku, kde černé skládky vznikají, řeší tento problém dlouhodobě. Například v první polovině roku 2007 se obrátili na krajský úřad s prosbou o pomoc při financování likvidace skládek. Marně.

„V minulosti jsme se pokoušeli o technická opatření. Závory a podobně tak, aby na polní cesty nebyl umožněn vjezd osobám, které tam nemají co dělat. To však nebylo zcela možné. Závory šlo většinou objet,“ sdělil Vladimír Drož.