Město založením nové školky vyřešilo problém s nedostačující kapacitou těchto zařízení. Zájem rodičů o umístění dětí do školek, který výrazně převyšoval počet volných míst, se mu títmo krokem podařilo téměř stoprocentně uspokojit.

Od nového školního roku se počet míst v mateřských školách zvýšil ze 757 na 831. Kromě výstavby nové školky má na tom svůj podíl i navýšení kapacity v MŠ Baarova, kam může od září docházet o dvacet dětí více.

Zařízení odpovídá zákonným normám

Nová školka v Ladově ulici byla slavnostně otevřena v pátek dopoledne. Zástupci města, zhotovitel i zaměstnanci školky si prohlédli kompletně zařízený interiér.

„Vše je tu již připraveno na příchod dětí. Už se nemůžeme dočkat, až je přivítáme.“ řekla Deníku vedoucí nové školky Marcela Benešová.

Na děti čeká moderní vybavení odpovídající všem hygienickým, protipožárním i dalším předpisům. „Nejlepší ze všeho je bezpochyby špičkově vybavená kuchyně. Takovou nenajdete v žádné další místní školce. Skutečně na úrovni je i sociální zařízení. Veškeré zařízení školky odpovídá stanoveným normám,“ uvedla ředitelka MŠ Litoměřice Monika Mejtová.

Rekonstrukce školky přišla město na 6,2 milionu korun. Budova, která je složena ze dvou částí, byla uvnitř kompletně opravena. V části určené dětem jsou herny, odpočinkové místnosti ke spaní, šatny a sociální zařízení. Kvalitně vybaven je i pavilon sloužící jako hospodářské zázemí. Tady je mimo jiné již zmíněná moderní kuchyně s nerezovým zařízením.

„Výzdoba není ještě úplně hotová, chceme dělat ještě malby na stěny a další doplňky, ale to se bude teprve dodělávat, nedalo se to všechno stihnout,“ říká vedoucí školky Marcela Benešová.

„Udělali jsme maximum pro to, abychom školku včas zařídili. Všechny zaměstnankyně tu pracovaly od rána do večera a já jim za to děkuji,“ dodává.

Nová mateřská škola má osm zaměstnankyň. Čtyři budou pečovat o chod zařízení a čtyři jsou učitelky, jež se budou starat o děti.

Nově zařízená školka má dvě oddělení. Jedna třída, včetně ložnice, šaten a sociálních zařízení je v přízemí, stejné prostory jsou i v patře.

„Tato budova byla původně určena pro školství. Kdysi tady byl rehabilitační stacionář, který sloužil jako jesle pro postižené děti. Nyní se vrátila ke svému původnímu účelu, bude opět sloužit dětem. řekl starosta města Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Zároveň zdůraznil, že město poskytlo jiné prostory lidem, kteří užívali budovu donedávna. „Byla tady ordinace dětské lékařky, ta se však již před časem přestěhovala jinam. Dále tu byla knihovna, jež je přesunuta na ZŠ Havlíčkova. Oddíl Tomíků dostal jiné prostory v bývalých kasárnách Dukelských hrdinů,“ vysvětlil starosta.