Ještě letos by tak mělo dojít k realizaci první etapy relaxační zóny v blízkosti potoka Čepel na pomezí Hracholusk a Podlusk. Přímo v klidové zóně má vzniknout stezka pro pěší a cyklisty, vedená podél rybníka až k zástavbě v Podluskách.

Podél stezky budou odpočívadla s lavičkami a cvičebními stroji. Rekonstruované či navržené zpevněné plochy budou nasvětleny novým veřejným osvětlením.

Samozřejmostí je i výsadba odpovídající zeleně. Vzniknou tak mimo jiné stromořadí kaštanovníků jedlých a ořešáků královských. Předpokládaná hodnota první ze dvou etap výstavby činí 9,6 milionu.