V projektu je navržená celková oprava plochy před vstupem do kina tak, aby se zvýšila bezpečnost a uživatelský komfort celého prostoru před kinem. V další etapě bude provedeno osazení prostoru kamennou dlažbou, lavičkami a lampami veřejného osvětlení. Opraveny též budou okolní chodníky napojující se na plochy pro pěší v blízkém okolí.

V rámci obnovy již byla vybudována nová dlažba u dvou zbývajících stran kina (kino má trojúhelníkový půdorys) a několik parkovacích míst pro personál kina a restaurace nacházející se v přízemí budovy.

Rekonstrukce prostor bude stát necelých šest milionů korun a finančně ji podpořila i společnost Mondi. Ukončení prací se předpokládá koncem října.