Olemic Thommessen využil chvíle volna před zahájením   vzpomínkové akce a konference Let My People Live k 70. výročí osvobození Osvětimi pořádané v Praze.

„Tématy, jako je demokracie, lidská práva a potírání diskriminace se Olemic Thommessen zabývá ve své politické agendě.  Norsko tato témata  skrze Evropskou hospodářskou pomoc a Norské fondy. Jedním z projektů je Kampaň proti násilí z nenávisti, která je realizována právě prostřednictvím naší  Agentury pro sociální začleňování. S městem Štětí se nám při uskutečňování programu sociálního začleňování spolupracuje velmi dobře a věřím, že celý proces dotáhneme do zdárného konce," uvedl na vysvětlenou Martin Šimáček, ředitel agentury.

Hosty doprovázel starosta města Tomáš Ryšánek a místostarosta Miroslav Andrt. První zastávkou byla jedna ze tří ubytoven pro sociálně slabé obyvatele. Obyvatelé překvapili vedení města, když  si před návštěvou důkladně uklidili její okolí. Celkem se ve třech domech může ubytovat na 240 lidí. Od loňského jara má každý dům svého domovníka, který dohlíží na pořádek a klid.

Předseda norského parlamentu Olemic Thommessen v doprovodu velvyslankyně Norského království v ČR Siri Ellen Sletner se seznámil i s prací asistentů prevence kriminality.

„V současné době probíhá jednání o evropských grantech. Z našeho pohledu je důležité, aby tyto prostředky byly zaměřeny především na sociální otázky a podporu demokracie. Na jaké výši budou, ještě není rozhodnuto, ale věřím, že nebudou nižší než v uplynulém období," uvedl Olemic Thommessen.

Prostřednictvím Evropské hospodářské pomoci a Norských fondů přispívá Norsko, Island a Lichtenštejnsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a k posilování bilaterálních vztahů s evropskými státy, které jsou příjemci grantů. „V uplynulých šesti letech obdržela Česká republika téměř 132 milionů eur na podporu projektů v rámci 15 programových oblastí, jako je zdravotnictví, péče o ohrožené děti, rovnost žen a mužů, sociální začleňování, kulturní dědictví a podobně," připomněla Siri Ellen Sletner.

Hosté se zajímali o náplň práci asistentů prevence kriminality a možnosti zapojení dětí a mládeže do různých aktivit. Prohlédli si základní školu v Ostrovní ulici a přípravku předškolních dětí.