Hlasujte v anketě vpravo do neděle 19. června do 12 hodin. Hlasovat můžete z jedné IP adresy vždy po hodině

Tedy ocenění osobností, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj sociálních služeb a zdravotnictví ve městě. „O tom, kdo ocenění získá, rozhodnou zastupitelé příští čtvrtek 23. června,“ informoval místostarosta Jan Szántó.

V sociální oblasti budou zastupitelé vybírat ze tří jmen. Cenu Aloise Klára má šanci získat Marta Zachová, která již dvacet let dobrovolně a bez nároku na honorář zajišťuje provoz šatníku provozovaného Farní charitou LTM. Tráví zde téměř každý všední den minimálně osm hodin denně. Rovněž také komunikuje s odsouzenými ve věznicích, kterým kromě materiální pomoci poskytuje také psychickou podporu.

Další navrženou je bývalá dlouholetá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích Libuše Melenová. Díky jejímu prozíravému přístupu k podpoře sociálních služeb patří Litoměřice mezi první města, ve kterých bylo zavedeno komunitní plánování sociálních služeb, a vytvořeno prostředí pro rovnocenné partnerství jejich poskytovatelů.

Radní města nominovali nástupce Libuše Melenové Martina Vebera, který právě v těchto dnech na základě vlastního rozhodnutí končí ve funkci vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pod jeho odborným vedením se povedlo udržet a rozvinout proces komunitního plánování sociálních služeb. Má nemalé zásluhy na udržení a rozvoji sítě sociálních služeb ve městě, a to i díky vstřícnému jednání s jejich poskytovateli.

Nominovaní pro oblast zdravotnictví
Za oblast zdravotnictví nominovala zdravotní a sociální komise pracující při městské radě tři osobnosti. Patří mezi ně bývalá primářka dětského oddělení litoměřické nemocnice Světluše Benešovská. I díky jejímu úsilí byla vybudována nová nemocnice.

Doktor František Pražák zase prosadil stavbu Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, který byl vůbec prvním obdobným zařízením v severních Čechách. Dále se podílel na prosazení stavby chirurgického pavilonu městské nemocnice. Aktivně se zapojuje do kampaní Zdravého města.

Třetím nominovaným je Svatopluk Henke, od sedmdesátých do devadesátých let primář interního oddělení, jenž nese zásluhy na výstavbě a financování dostavby litoměřické nemocnice.

Profesní život zasvětil litoměřické nemocnici i internista Milan Zbořil, spoluzakladatel kardiovaskulární jednotky, která mezi prvními v kraji vznikla právě v Litoměřicích, a později i jednotky intenzivní péče. V současné době pracuje v kardiologické poradně.

Eva Břeňová