Noc s Andersenem v Základní škole Ploskovice

Poslední březnový den se na naší škole, stejně jako na mnoha dalších základních školách a knihovnách, konala Noc s Andersenem. Tento projekt je zaměřen na podporu dětského čtenářství, má vzbudit zájem dětí o čtení a o knihy vůbec.

Letošním tématem akce byl Čtyřlístek, časopis, který vychází od roku 1969 a s jehož postavičkami se seznamovaly celé generace čtenářů. Akce byla určena pro děti ze 3.-5. třídy, měli jsme však šikovné pomocnice z druhého stupně (6. – 9. třída), které asistovaly jednotlivým vyučujícím, pomáhaly s přípravou večeře i snídaně, podílely se na přípravě taneční zábavy a poskytovaly pomoc mladším dětem.

Noc s Andersenem - Ploskovice

Žáci naší školy procházeli během večera různými „dílnami", kde se blíže seznamovali s charakteristikou jednotlivých hrdinů Čtyřlístku. Ve Fifinčině módním salónu mohli výtvarně dotvořit tyto čtyři hrdiny, v Bobíkově kuchyni se seznámili s netradičními jídly a různými zajímavostmi z gastronomie, v Pinďově škole zdatnosti prošli složitou „zaječí" dráhu a v Myšpulínově laboratoři si vyzkoušeli různé zajímavé pokusy z oblasti chemie a fyziky.

Při společném programu se děti dozvěděly také něco z historie Čtyřlístku, mohly odpovídat na různé kvízové otázky nebo luštit křížovky, vybarvovat omalovánky a číst si v klidu nová i historická čísla časopisu Čtyřlístek. Součástí naší Noci s Andersenem bylo také promítání filmu Čtyřlístek ve službách krále.

Nechybělo ani společné čtení, po kterém se děti uložily ke spánku, aby se ráno po společné snídani rozešly do svých domovů. Akce se nám vydařila i díky výborné spolupráci všech zúčastněných škol a knihoven, které si vzájemně poskytují různé inspirace a materiály.

Hana Průšová


Noc s Andersenem v Liběšicích

Již počtvrté byla připravena pro děti v liběšické knihovně Noc s Anderesnem. Letos se přihlásilo 18 dětí a zúčastnilo se jich 13.
Akci připravila paní knihovnice Jaroslava Zenkerová tradičně se svými kamarádkami – hasičkami a ty se snažily, aby byl program přitažlivý. Po předání dětí rodiči jsme vyrazili na „Naučnou stezku" obcí a cestou hledali schované lístečky s otázkami, které se týkaly zájmů a života dětí i dění v naší obci.

Cílem byl sportovní areál. Tam nás již čekali sportovci s předsedou Sportovního klubu a trenérem dětí, aby nám vše ukázali a seznámili nás s jejich činností. Děti si prohládly hřiště, kabiny i společenskou místnost s poháry z různých turnajů. A pak na fotbalové hřiště, kde byly připraveny ukázky z tréninku fotbalistů, což je velice zaujalo a vyzkoušely si to také. Moc je to bavilo. Opekli jsme si buřty a velmi spokojeni jsme se vrátili do knihovny.

Tam se děti usadily, vybraly si knížky a každý přečetl krátký úryvek. Velmi příjemná byla návštěva pana H.CH.Andersena, který si přišel s dětmi popovídat o svém životě a díle. Otázek bylo mnoho a děti zajímalo úplně všechno. Potom, po malé večerní svačince, byly pro děti připravené zábavné soutěže se sladkou odměnou.

Noc s Andersenem - Liběšice

A jelikož byla akce zaměřena na výročí časopisu „Čtyřlístek", děti čekaly vystřihovánky jako skládačky těchto postaviček – jejich vymalování a složení, Každý si vybral svou postavičku a všem se povedly. Odnesly si je domů na památku. Následovalo divadlo, na které se děti moc těšily. Připraveny byly kostýmy a pódium s kulisami jako vesnička Třeskoprsky s chaloupkou, autobusovou zastávkou a jízdním řádem tam i zpět.

A děti se vyžívaly v přípravách a vymýšlení divadelního představení. Rozdělily se na hochy a děvčata a obě skupiny předvedly dvě krátké pohádkové hry. Publikum ocenilo každý výstup potleskem. Po půlnoci všichni ulehli na připravená polní lůžka na zemi a na dobrou noc přečetla paní knihovnice dvě pohádky H.CH. Andersena, při nichž všichni spokojeně usnuli.

Po ranním budíčku, po snídani a zabalení batohů bylo připraveno ještě jedno překvapení - hledání pokladu. Ten čekal na děti velice dobře schovaný, ale nakonec se našel a děti si rozdělily hromadu sladkostí. Na závěr ještě rozdala paní knihovnice všem pohledy z akce, Čtyřlístek vydaný přímo k Noci s Andersenem, Pamětní listy a velikonoční kalendář čokoládek Šmoulů.
A hurá za rodiči, kteří již čekali na své ratolesti. Tak na shledanou zase za rok.

Jaroslava Zenkerová, knihovnice Místní knihovny Liběšice


Noc s Andersenem ve Štětí

Městská knihovna Štětí spolu s okresním mysliveckým spolkem, místní organizací rybářského svazu a Lesy České republiky pořádaly soutěž ze znalostí myslivecké tematiky, znalostí z oblasti rybářství a významu lesa pro náš život. Soutěž se uskutečnila 31 března 2017. Okresní myslivecká rada pověřila kulturně propagační komisi, střeleckou a kynologickou komisi na zabezpečení soutěže. Členové kulturně propagační komise Adolf Rolinek, Vladimír Jenček, Martin Maršovský, Václav Melichoský a Bohumil Vakrčka se podíleli na vyhodnocení písemných odpovědí. Na ukázkách ze střelectví se podíleli Josef Novotný a Václav Hanzl.

Kynologii zastupovali Jaroslav Švec, František Švec a Anna Gabrielova. Lesy České republiky zastupovali Luděk Kuřík a Hana Soběslavská. Za místní organizaci rybářů se zúčastnil předseda Martin Pokorný a vedoucí kroužku mladých rybářů Ludmila Soukupová. Po slavnostním troubení zahájila soutěž Ivana Roubíčkova, vedoucí Městské knihovny ve Štětí. Po ní se ujal slova předseda kulturně propagační komise Adolf Rolínek.

Noc s Andersenem - Štětí

Děti byly rozdělené do družstev a procházely jednotlivými pracovišti, kde se seznamovaly s mysliveckou, lesnickou a rybářskou tematikou. Na závěr vypracovaly písemné odpovědi. Na jedné straně bylo sedmnáct otázek a na druhé straně byly nalepené obrázky naší zvěře. Na těchto obrázkách děti určovaly jednotlivé druhy zvěře. V knihovně pak byly nejlepším předány odměny a malovánky s mysliveckou tematikou.

Poté pokračoval karneval a děti nakonec spaly v prostorách knihovny. V krásném prostředí rybářského svazu místní organizace ve Štětí probíhala soutěž za krásného počasí se zapadajícím sluncem nad řekou Labe. Noc s Andersenem pořádala knihovna již po čtrnácté. Celkem se akce zúčastnilo 28 dětí, které měly velmi dobré znalosti. Největší zásluhy na uskutečnění a přípravě soutěže má vedoucí Městské knihovny ve Štětí Ivana Roubíčková a jejímu kolektivu patří poděkování. Akce se zúčastnil i místopředseda dozorčí rady OMS Litoměřice Vladislav Vognar.

Bohumil Vakrčka


Noc s Andersenem na ZŠ U Stadionu

V pátek 31. 3. 2017 se většina dětí z 1. stupně ZŠ U Stadionu zúčastnila pohádkové Noci s Andersenem. Pro děti z 1.A byly připraveny pohádkové soutěže, děti ze 2. A a 2.B. sázely stromy pohádek, děti ze 3.A a 3.C soutěžily na školním hřišti, děti ze 4.B a 4.C si u ohně při opékání vuřtů vyprávěly pohádky a příběhy a děti 5.B ve skupinách četly v časopisech Čtyřlístek a plnily zadané úkoly.

Večer postupně šest tříd odešlo do červeného kostela, kde mládež Církve baptistů, pod vedením kazatele pana Plevy, připravila program se soutěžemi. Po návratu děti poslouchaly nebo samy četly pohádky a komiksy v časopisech Čtyřlístek, který byl tématem letošní Noci s Andersenem. Během četby se postupně všechny třídy vystřídaly na noční stezce odvahy. Děti spaly ve třídách, některé poprvé, a podle ohlasů, se jim tato akce líbila.

Mgr. Hana Mervartová, učitelka 1.st.