Někde koncerty, jinde zase zajímavé přednášky o historii svatostánku. Někde jen lákali návštěvníky do kostela, který doslova vstal z křovin a kopřiv. Tak tomu bylo například v obci Lipá u Třebenic, kde Nocí kostelů provázel Dominik Faustus.

Tam se místní spolek již několik let stará o téměř zaniklý kostel, který nedávno dostal novou střechu. Případně diecézní restaurátorkou Evou Votočkovou zrestaurovaný oltářní obraz. V Litoměřické katedrále se místní lidé mohli těšit na komentované prohlídky, které jako vždy vedl bývalý probošt katedrální kapituly Jiří Hladík.

V kostele Všech svatých na Litoměřickém náměstí se střídaly pěvecké sbory.