Na Litoměřicku se do akce zapojí 42 svatostánků ve městech i na vesnicích.

Například v evangelickém kostele v Roudnici nad Labem začne program deset minut před 17. hodinou zvoněním na věži. Vystoupí tam třída dechových nástrojů žáků Antonína Kyzlíka a své kresby a grafiky na téma Smíření tu představí Václav Lamr. Zahraje také roudnický Fojtův komorní sbor a pro děti budou připravené dílničky.

V Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěka bude součástí programu také ochutnávka historické kuchyně servitů, kteří tu kdysi měli konvent. Jako hudební doprovod zazní flétna a violoncello a připravena je také komentovaná prohlídka a otevření krypty rody Šporků.

Noc kostelů v Litoměřicích a Roudnici v roce 2020: 

Svatostánky zapojené do Noci kostelů na Litoměřicku:

Brozany nad Ohří, kostel sv. Gotharda, hřbitov
Doksany, kostel Narození Panny Marie, klášter
Hrobce, kaple
Hrobce-Rohatce, kaple Všech svatých
Chotiměř, kaple sv. Jana Nepomuckého
Křešice, kostel Navštívení Panny Marie
Křešice, kostel sv. Matouše
Křešice-Zahořany, kostel Nejsvětější Trojice
Levín, kostel Povýšení sv. Kříže
Liběšice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Libkovice pod Řípem, evangelický kostel
Libochovany, kostel Narození Panny Marie
Libochovice, kostel Všech svatých
Litoměřice, kaple Božího Milosrdenství, Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory
Litoměřice, kaple sv. Jana Křtitele
Litoměřice, kaple sv. Zdislavy
Litoměřice, katedrála sv. Štěpána
Litoměřice, kostel sv. Jakuba, klášter
Litoměřice, kostel sv. Ludmily, klášter
Litoměřice, kostel Všech svatých
Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie
Litoměřice-Předměstí, Bratrská jednota baptistů
Litoměřice-Předměstí, kostel sv. Vojtěcha
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Českobratrské církve evangelické
Litoměřice-Předměstí, modlitebna Evangelické církve metodistické
Lovosice, kostel sv. Václava
Lovosice, Mírový kostel CČSH
Mlékojedy, kostel sv. Martina
Mšené-lázně-Ječovice, kostel sv. Barbory
Mšené-lázně-Podbradec, kostel sv. Floriána
Roudnice nad Labem, evangelický kostel
Roudnice nad Labem, kostel Narození Panny Marie
Terezín, kostel Vzkříšení Páně
Terezín-Počaply, kostel sv. Vojtěcha, hřbitov
Třebenice, kostel Narození Panny Marie
Třebenice-Medvědice, kostel sv. Kateřiny
Úštěk-Konojedy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek
Úštěk-Vnitřní Město, kostel sv. Petra a Pavla
Velemín, kostel sv. Martina
Velemín-Dobkovičky, kaple
Velemín-Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského, Mlýnce
Velké Žernoseky, kostel sv.Mikuláše