Dnes o tom informovalo vedení nemocnice, v níž meziročně stoupl počet hospitalizací o 18 procent a ambulantních výkonů o 23 procent.

Soukromé zdravotnické zařízení se nedohodlo s částí pojišťoven na kompenzaci nárůstu poskytnuté péče v letošním roce. „Vzhledem k nárůstu ošetřených pacientů a k vyčerpání zálohy na péči pro rok 2015, musíme tuto věc začít řešit okamžitě," uvedl ředitel nemocnice Tomáš Krajník. „Nemůžeme péči dlouhodobě dotovat, platba za odvedenou péči je pro nás klíčovým zdrojem příjmů," doplnil.

Plánované operace přeloží zařízení na příští rok pro pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny, OZP (Oborové zdravotní pojišťovny) a zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.

Některé zdravotní pojišťovny, jako například VZP, s roudnickou nemocnicí o nárůstu jednají. Snaží se podle ředitele najít kompromis, který by pomohl uhradit alespoň část nákladů a umožnil svým pojištěncům čerpat péči tam, kde si sami vybrali.

Zájem o péči v roudnické nemocnici má stále více lidí z Mělnicka, kterých meziročně přibylo o 53 procent, nebo z Děčínska, kde je nárůst o 61 procent. Podle údajů zařízení přibylo i pacientů z Litoměřicka, Kladenska a Prahy. Zvýšil se také počet porodů a chirurgických operací.

Nutnost čerpat péči v zařízeních, kde se prozatím kvóty dané pojišťovnou nepodařilo splnit, považují v Roudnici za nestandardní a demotivační. „Ve vybraných případech, kdy by odklad operace měl pro pacienta negativní dopad, se bude naše zdravotní zařízení snažit poskytnout péči na vlastní náklady, tak, aby byl dopad tohoto opatření minimalizován," řekl Krajník.

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem byla založena před dvanácti lety. Společnost s ručením omezením nejprve provozovala roudnickou nemocnici jako nájemce, před čtyřmi lety ji od města odkoupila. Hospodaření je podle mluvčí nemocnice Markéty Smutné ziskové.