Koronavirová pandemie zvýšila počet evidovaných nezaměstnaných na úřadech práce. Litoměřicko je sice v Ústeckém kraji okres s dlouhodobě nejnižší nezaměstnaností, ale i zde se najdou ohrožené skupiny. Patří k nim také lidé se zdravotním postižením. Ti mohou nově využít služeb Poradny pro handicapované v Litoměřicích.

Nový projekt Farní charity Litoměřice odstartoval začátkem června. Za finanční podpory Evropských sociálních fondů a ministerstva práce a sociálních věcí vznikla Poradna pro handicapované. „Chtěla jsem vytvořit něco, co by dokázalo napříč standardním sociálním systémem pomoci všem z této skupiny osob těžko hledajících práci,“ nastínila cíl ředitelka charity Karolína Wankovská. Projekt potrvá dva roky, charita by v něm ráda pokračovala i poté. „Chceme pomoc těm, kteří potřebují naši podporu, protože jsou znevýhodněni a často odstrkováni. Přitom by se rádi stali součástí běžného života,“ doplnila Wankovská.

Zájemci, kteří chtějí využít služeb poradny, musí primárně splňovat podmínku invalidity 1. 3. stupně dle rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení. „Klienty čeká realizační tým, který jim svou empatií a snahou pomoci dokáže, že se nemusí bát vrhnout do něčeho pro většinu z nich zcela nového a neznámého. Bude se je snažit dovést až k zaměstnání, které jsou vzhledem ke svému handicapu schopni vykonávat. V ideálním případě, aby je i bavilo,“ přiblížil Martin Kontra z realizačního týmu.

Rozsah aktivit je poměrně pestrý, od motivačních seminářů a aktivizačních programů přes společenské hry a finanční gramotnost až po rekvalifikační kurzy a psychologickou či právnickou pomoc. „V neposlední řadě klienty doprovázíme k zaměstnavatelům a pomáháme jim při zřizování pracovních podmínek,“ doplnila výčet aktivit další členka týmu Klára Drábková.

Cílem je také snaha zbourat předsudky a obavy u potencionálních zaměstnavatelů. Ti mohou získat zaměstnance na dotované pracovní místo, přesto řada z nich vnímá zaměstnávání handicapovaných jako překážku. „Zdravým lidem často chybí chuť pracovat, což handicapovaní z naší poradny neznají. Oni chtějí, jen nemohou. A to je obrovský rozdíl. Pokud někdo hodně touží po nějakém cíli, snu a my mu ukážeme, že ho lze uskutečnit, pak ze sebe dokáže vydat maximum,“ dodala Drábková.

Největší změny pozorují na klientech, kteří se čím dál aktivněji zapojují do diskuzí a seminářů. Získávají pevnější půdu pod nohama, překonávají ostych a strach a jejich sebevědomí roste. „Zájem o poradenství samozřejmě je a postupně se hlásí další a další lidé s postižením, kteří v tomto projektu spatřují svou velkou šanci na lepší život,“ podotkl Kontra.

Uplatnit se mohou jako pomocná síla v kuchyni, při pečovatelské výpomoci nebo údržbě zeleně. „Čím více klientů navštěvujících naši poradnu zakončí celý proces zaměstnáním, tím více poroste vědomí o možnosti začlenění postižených lidí do pracovního procesu. Přispěje to i k boji proti vyloučení ze společnosti,“ zdůraznil Martin Kontra.

Litoměřicko patří mezi okresy Ústeckého kraje s dlouhodobě nejnižší nezaměstnaností. Zatímco v šesti okresech kraje zaznamenali letos v červnu meziměsíční nárůst uchazečů, na Litoměřicku došlo k poklesu o 0,8 %. „Právě zemědělské zaměření regionu a fakt, že zemědělství patří mezi nejméně postižené oblasti ekonomiky v době koronaviru, mají v současně době pozitivní dopad na zdejší pracovní trh,“ vysvětlila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Nezaměstnanost na Litoměřicku
Obec (červen 2020), uchazeči o zaměstnání, podíl nezaměstnaných

Býčkovice          16, 6,9 %
Přestavlky         13, 6,7 %
Staňkovice          2, 5,9 %
Libochovice    119, 5,4 %
Brozany n. O.    52, 5,3 %