Ve zdejší fotbalové klubovně se konalo mistrovství České republiky 2009 v simulované zvukové střelbě nevidomých. Střelby z laserové pistole na terč se zúčastnila téměř třicítka střelců z Českého svazu zrakově postižených sportovců, kteří předvedli výborné výkony. Pouze podle tónů, jež se ozývají při míření na určitá místa v terči, dokázali trefit skutečně mnoho středů.

„Úspěšnost střelců je obdivuhodná. U některých nechyběly zásahy do desítky i několikrát v jednom kole,“ řekl Deníku ředitel mistrovství, rovněž nevidomý, Vladimír Krajíček.

Tyflocentrum jim pomáhá

Kromě sportovních akcí mohou nevidomí a slabozrací lidé podnikat i další zájmové činnosti a vyvíjet různé aktivity. Na Litoměřicku nabízí široké služby pro tuto skupinu tělesně postižených například Tyflocentrum Litoměřice. Tato obecně prospěšná společnost poskytuje osobám s těžkým zrakovým postižením pomoc v začleňování se do společenského života.

Nabízí nevidomým sociálně právní poradenství, osobní asistenci, podporuje jejich motivaci k aktivnímu životu, pomáhá v získávání informací, vzdělávání a vyhledávání zaměstnání.

„V současné době evidujeme asi 70 členů. Nevidomých či slabozrakých lidí ale bude v okrese určitě více, protože ne každý vyhledává naše služby. Někteří nemají potřebu být někde evidováni a vyvíjet nějaké aktivity,“ říká vedoucí Tyflocentra František Iser.

Úkolem Tyflocentra je podle něj pomoci zrakově postiženým lidem naplňovat jejich cíle i navzdory handicapu. „Poskytujeme i další podporu v podobě zprostředkování potřebných věcí. Přes nás mohou lidé navázat kontakty s dalšími poskytovateli služeb, získat zdravotní pomůcky atd. Co nemůžeme poskytnout my, vyjednáme například s pracovníky Tyfloservisu. Jde hlavně o to, že lidé to k nám mají blíž,“ vysvětluje dále František Iser.

K běžným činnostem Centra patří pořádání společných besed, výuka práce na počítači, učení Braillova písma či doprovázení nevidomých.

Ne všichni chtějí psa – pomocníka

Z pohledu věci neznalého člověka se může zdát, že největším přínosem pro nevidomého je vždy získání speciálně vycvičeného psa. Ale ne pro každého je čtyřnohý přítel to pravé. „Pro některé lidi je pes naprosto nepostradatelným věrným pomocníkem, jiný u sebe zvíře nesnese. Z našich členů má psa jen deset lidí. Zbytek si při orientaci v prostoru běžně vystačí jen s bílou holí. Každý člověk potřebuje něco jiného,“ řekl Iser.

Podpora společnosti je vždy na místě

Bez ohledu na to, o jakou pomoc jde lidé se zrakovým postižením vždy potřebují nějakým způsobem vyrovnat svůj handicap. Jejich podpora společností je tedy vždy namístě. Někdo se přihlásí do dobrovolnického programu, jiný přispěje penězi.

Možností, jak alespoň trochu nevidomé podpořit byl 10. ročník sbírky Bílá pastelka, která pře pár dny proběhla i na Litoměřicku.

„Letošní ročník byl určitě poznamenán počasím. Loni jsme vybrali zhruba 3,1 milionu korun, letos to ale bude asi méně. V posledních letech jde výtěžek sbírky dolů. Trochu to sice zlepšují rádcovské sms, které lze posílat kdykoliv, ale celkový trend je takový, že to klesá. Sbírek je prostě hodně,“ uvedl ředitel společnosti Tyfloservis, která sbírku organizuje, Josef Cerha.