Dostal se do užšího výběru, ze kterého se pak vybírala finalistka či finalista. Titul ovšem nezískal. Anděla nominoval ředitel domova Eduard Kaplan.

Nominací tak vyjádřil spokojenost s prací svého zaměstnance a fakt, že je Anděl opravdu člověkem na svém místě. Petr Anděl působí ve zdravotnictví a sociálních službách 34 let.

Pracoval v léčebně dlouhodobě nemocných, ústavu sociální péče, 12 let byl ředitelem dětského domova zdravotnického typu a nyní čtvrtým rokem zastává pozici vedoucího sociálně zdravotního úseku v domově důchodců.

V práci svých podřízených vždy akcentuje kvalitu a individuální přístup ke klientovi a sám klade stejné nároky i na vlastní práci. Ani jako manažer nikdy nezapomněl na to, že je zdravotníkem, jehož prvořadým úkolem je pomáhat lidem.

Proto je pro něj samozřejmostí pomáhat v případě potřeby v péči jak sestrám, tak pečovatelkám a ochotně řeší i složité sociální situace klientů. V příštích 5 letech bohužel již nemůže být nominová.