Rušné ráno

Pracovníci technických služeb totiž začali v pátek ráno s instalací desek, které by z pozemku před objektem, na níž je velkoplošná obrazovka umístěna, displej zastínily. Vše se odehrávalo v napjaté atmosféře za přítomnosti právníků obou stran a zpočátku i za asistence hlídky Policie ČR a strážníků městské policie, kteří měli podle slov jejího velitele Ivana Králika za úkol dohlížet na dopravu.

S právničkou města se na místo dostavil i tajemník litoměřické radnice Petr Panaš. „U pozemku před objektem je uvedeno v listu vlastnictví, že vlastník je neznámý. A město má možnost provést zábor veřejného prostranství,“ argumentoval před rozčilenou jednatelkou Wau Media.

Ta totiž od začátku tvrdí, že firma je provozovatelem, nikoli vlastníkem obrazovky. Navíc v pátek zdůrazňovala, že má pozemek před obrazovkou pronajatý a dožadovala se okamžitého zastavení prací do chvíle, než její právní zástupce přijede a doloží patřičné dokumenty.

Čí je pozemek?

„Obrátila jsem se na vás, abyste zakročili. A vy nekonáte. Budu si stěžovat na státním zastupitelství,“ řekla policistům a strážníkům poté, co ji vysvětlili, proč sem byli povoláni.

Oba přítomní právníci odjeli na katastrální úřad pro kopii listu vlastnictví. Kopie listu vlastnictví pozemku před objektem, kterou viděl i redaktor Deníku, však ukázala, že u této nemovitosti je skutečně vlastník veden jako neznámý.

„Na všechno máme smlouvy. O záměru instalovat zde reklamní obrazovku město vědělo dva měsíce předem,“ tvrdí Renata Gurellová s tím, že na radnici znají vlastníka obrazovky, což ovšem město popírá. Zjistit se ho úředníkům údajně nepodařilo.

Bez souhlasu

Obrazovka byla na soukromém objektu zapsaném jako kulturní památka instalována bez souhlasu památkářů, stejně jako bez stavebního povolení. Vedení litoměřické radnice proto hledalo cestu, jak ji zastínit, aniž by přitom porušilo zákon.

Zatímco majiteli obrazovky hrozí podle zákona až dvoumilionová pokuta jak ze strany stavebního úřadu, tak i památkového ústavu, provozovateli pouze pokuta ve výši 200 tisíc Kč.

Na šest měsíců

„Věřím, že tuto nemilou záležitost do půl roku dotáhneme do konce,“ řekl již dříve vedoucí stavebního úřadu Jan Nejtek, který doufá, že se jednání pohne kupředu po zastínění obrazovky.

Pouze šest měsíců totiž trvá povolení památkářů na dočasné umístění stavby, jejíž konstrukce obrazovku zastíní. K demontáži zařízení může být stavebním úřadem vyzván pouze jeho vlastník, proto v tuto chvíli nelze konat. Krátký je i odbor dopravy, jenž má výhrady vůči obrazovce kvůli bezpečnosti provozu. Proto město zvolilo řešení, které v pátek i zrealizovalo.