„Ministerstvo zemědělství po posouzení případu v odvolacím řízení dalo krajskému úřadu za pravdu," potvrdila krajská mluvčí Lucie Dosedělová s tím, že ministerstvo v postupu krajského úřadu neshledalo žádné kroky, které by byly v rozporu s právními předpisy, popřípadě s kompetencí svěřenou úřadu.

Jednání o problematické rekonstrukci jezu v Libochovicích se táhnou roky. Firma EWA Libochovice, která v místě provozuje malou vodní elektrárnu, nechala při úpravách v minulosti navýšit korunu přelivné hrany jezu nad povolenou kótu 160,53 m n. m., a to zhruba o 10 centimetrů. To ovšem vedlo ke zvýšení hladiny řeky nad jezem a tím i ovlivnění hladiny spodní vody na obou březích toku.

Lidé si pak postupně začali stěžovat na podmáčená pole a obyvatelé ulic Na Rybníce a U Školky v blízkých Poplzích i na vodu ve sklepích. Voda nadělala škody také v anglické části zámeckého parku.

Celou záležitost měl v roce 2012 prošetřit odbor životního prostředí Městského úřadu Lovosice, který stavbu povoloval. Kvůli jeho nečinnosti si však případ o rok později převzal krajský úřad. Ten pak v roce 2014 rozhodnutím nařídil, aby stavebník část jezu nad povolenou kótou odstranil.

Firma se odvolala. Krajským úřadem vydané rozhodnutí ministerstvo nyní ovšem potvrdilo.

„Rozhodnutí jsem poprvé viděla včera. Ještě jsem se s ním ale nestihla pořádně seznámit, proto se k věci zatím vyjadřovat nebudu," řekla včera na dotaz Deníku jednatelka firmy EWA Libochovice Lenka Procházková.

Nelze se odvolat
Podle nařízení krajského úřadu tak nyní bude muset stavebník přelivnou hranu jezu „seříznout" na projednanou kótu, část jezového tělesa nad ní je totiž nepovolená.

„Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat," doplnila mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.