Výrobu konstrukce právě dokončili pracovníci technických služeb. S upevněním několik metrů vysokého zařízení se dvěma tři metry vysokými a metr širokými bílými deskami začnou v nejbližších dnech.

Nemají povolení

Obrazovka byla na soukromém objektu zapsaném jako kulturní památka instalována bez souhlasu památkářů, stejně jako bez stavebního povolení. Vedení litoměřické radnice proto hledalo cestu, jak ji zastínit, aniž by přitom porušilo zákon.

„Z nového stavebního zákona vypadla možnost zakrytí reklamního zařízení do doby skončení správního řízení vedoucího k odstranění stavby. Správní řízení s firmou Wau Media již bylo stavebním úřadem stejně jako památkáři zahájeno,“ upozornil tajemník města Petr Panaš.

Firma znovu nepřišla na jednání

Jednatelka firmy Renata Gurellová tvrdí, že je pouze provozovatelem, nikoli vlastníkem zařízení. Její právní zástupce se opět nedostavil ke správnímu řízení, tentokrát ze zdravotních důvodů. Vlastníka obrazovky se úřadu zatím zjistit nepodařilo.

Zatímco majiteli hrozí podle zákona až dvoumilionová pokuta jak ze strany stavebního úřadu, tak i památkového ústavu, provozovateli pouze pokuta ve výši 200 tisíc Kč.

Na vyřešení mají zatím půl roku

„Věřím, že tuto nemilou záležitost do půl roku dotáhneme do konce,“ říká vedoucí stavebního úřadu Jan Nejtek, který doufá, že se jednání pohne kupředu po zastínění obrazovky. Pouze šest měsíců totiž trvá povolení památkářů na dočasné umístění stavby, jejíž konstrukce obrazovku zastíní.

Eva Břeňová