Po dohodě města, Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a Biskupství litoměřického tu byl zaveden nový režim vjezdu a parkování.

Na Dómském náměstí a v přilehlé Máchově ulici nyní mohou parkovat pouze návštěvy objednané do biskupské rezidence a na úřad biskupství.

Při parkování si však musejí vyzvednout na recepci biskupské kurie parkovací kartu a před odjezdem ji vrátit.

Opatření se netýká těch, kteří zde trvale bydlí. Během dopoledních nedělních bohoslužeb a větších akcí, jakými jsou významné církevní slavnosti, kněžské dny apod., je možné zde parkovat volně.

Zaparkovaná auta v areálu Dómského náměstí kontroluje Městská policie Litoměřice.

Jana Michálková