Dosavadní intenzivní péče byla v nemocnici zaměřena výhradně na pacienty v akutním ohrožení života. Ti ostatní museli být převáženi například do Prahy nebo do Ústí. „Naším cílem je poskytnout komplexní služby v oblasti intenzivní péče. Tedy od té akutní, až po následnou nebo dlouhodobou,“ vysvětluje Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals.

Nemocnice již vybudovala první část oddělení a nyní poběží hlavní práce. Hotovo má být do konce roku 2023, kdy by mělo být k dispozici až 30 špičkových lůžek intenzivní péče. „První část tvoří následná intenzivní péče,“ říká ředitel roudnické nemocnice Peter Kysela s tím, že jde o lůžka pro pacienty ve stabilizovaném stavu, kteří zůstávají na umělé plicní ventilaci.

Nemocnice v Roudnici nad Labem.
Nemocnice v Roudnici nad Labem bude mít víc klidu

Cílem je postupné zlepšení jejich celkového stavu, obnova dýchacích funkcí a po odpojení od umělé plicní ventilace překlad na běžné oddělení, nebo na lůžko dlouhodobé intenzivní péče. Právě ta budou tvořit druhou část nově budovaného oddělení.

Nové oddělení se bude rozkládat napříč třemi pavilony nemocnice a využije i část nevyužívaných prostor. Jejich kompletní rekonstrukce pak nezahrnuje jen běžné stavební práce, ale také třeba instalaci moderního technologického vybavení jako vzduchotechnika, datové sítě nebo centrální rozvod medicinálních plynů.

Peter Kysela, nový ředitel Nemocnice Roudnice nad Labem
Novým ředitelem nemocnice v Roudnici bude Peter Kysela. Má rozvinout péči

Součástí projektu jsou i dvě nové přístavby k současným budovám. „Na chod nemocnice stavba žádný zásadní vliv mít nebude, nachází se totiž mimo běžné trasy návštěvníků a pacientů,“ říká ředitel s tím, že v jedné z fází stavby dojde pouze krátkodobě k omezení provozu radiologie. To se ale samozřejmě nebude týkat akutních výkonů, ty pojedou dál bez omezení.

Jediným výraznějším projevem stavby tak bude vyšší hlučnost. Nemocnice se ji bude snažit omezit bouráním odpoledne, kdy již není operační program a nebývá v provozu ani část ambulancí. „V tomto ohledu bych chtěl předem poděkovat našim zaměstnancům i pacientům za vstřícnost. Víme, že to bude náročnější, ale výsledek bude určitě stát za to,“ uzavírá Kysela.