„Náklady projektu, který zahrnoval obnovu stávajících technologií a současně rozšíření přístrojového vybavení, činily zhruba 23 milionů korun," sdělil na tiskové konferenci výkonný ředitel nemocnice Radek Lončák.

Přibližně 19,5 milionu korun se přitom jejímu vedení podařilo získat od Ministerstva zdravotnictví, zbytek zaplatila nemocnice ze svých prostředků.

„Na jednotku intenzivní péče jsme nakoupili vybavená resuscitační a intenzivní lůžka, centrální stanici pro monitoring vitálních funkcí včetně funkcí mozku. Několik oddělení bylo vybaveno novými defibrilátory s monitory a externí stanicí. Na interní oddělení byl pořízen transkraniální ultrazvuk, na oddělení radiologie byl modernizován stávající CT přístroj, jehož součástí je nyní rekonstrukční algoritmus snižující radiační dávku," vyjmenoval několik přístrojů ředitel pro zdravotní péči litoměřické nemocnice Leoš Vysoudil.

Nově je vybavený i centrální příjem, výrazného rozšíření techniky se dočkalo rehabilitační oddělení.

„Rehabilitace je alfa a omega celého zotavovacího procesu po mrtvici. Čím dřív se s ní začne, tím větší má pacient šanci na uzdravení," řekl primář rehabilitace Zoran Nerandžič.

Pracovníci oddělení mají pro své pacienty nově k dispozici například dynamický chodník pro nácvik chůze, přístroj pro vertikalizaci, různé druhy motodlah či vířivky pro horní i dolní končetiny.

Nové vybavení má zkvalitnit a současně zrychlit diagnostickou, terapeutickou i rehabilitační fázi, kdy se pacient po mozkové příhodě snaží z lůžka intenzivní péče co nejdříve vrátit do života.