Centrum je koncipováno jako jedno samostatné oddělení s návazností na centra manuální dovednosti a psychosociálních dovedností. „Rekonstrukcí dvou objektů bývalého kláštera a uhelny v našem areálu vznikne sedm nových tréninkových, setkávacích a nezávislých pracovišť. Na projekt jsme získali finanční grant z takzvaných Norských fondů ve výši téměř 23 milionů korun. Grant byl určen na zlepšení zdravotní péče v oblastech, které jsou dlouhodobě podfinancovány. S partnery, což jsou sdružení Fokus Labe, Liberec a Praha Mělník, jsme připravili komplexní program rehabilitace, který sdružuje léčbu v nemocnici i následnou sociální péči," uvedl v úvodu tiskové konference Jiří Tomeček, ředitel nemocnice.

Předpokládá se, že ucelený program rehabilitace bude v Psychiatrické nemocnici zahájen už příští rok na jaře. „Naše nemocnice disponuje 507 lůžky, která jsou téměř po celý rok obsazená. Péče o pacienty se týká celého spektra diagnóz.

„Máme primariát, který se zabývá závislostní problematikou, ať se týká alkoholu nebo drogou, primariát specializovaný na problematiku osob starších 65 let, ochranných léčeb, jež jsou nařízené soudem. A konečně je to primariát následné péče, který se z největší části bude podílet na dnes prezentovaném projektu. Jak naznačuje přehled pracovišť, jsme připraveni se postarat o všechny psychicky nemocné pacienty ze spádové oblasti Ústeckého a Libereckého kraje a z Mělnicka," uvedl Tomáš Turek, náměstek ředitele pro léčebnou péči.

Centrum komplexní rehabilitace není úplně nová služba v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. „Jedná se spíše o rozšíření služeb klientům či pacientům. Už dnes jim poskytuje jak klasickou rehabilitaci, tak nácvik sociální dovednosti. Pacienti rovněž absolvují centrální terapii. Dosud to fungovalo tak, že jsme pacienty dostali do fáze, kdy můžou být propuštěni, a pak začnou spolupracovat s Fokusem. To je však pozdě. My chceme, aby spolupráce začala ještě při léčbě a vstup byl plynulejší," vysvětlila primářka Katarína Hánělová.

Během konference zaznělo několik odborných přednášek z oboru psychiatrie a výsledky své práce prezentovali zástupci jednotlivých sdružení Fokus.