Stejně jako většina nemocnic v Česku, i ta litoměřická vyřešila nebo aktuálně řeší přístrojové či materiální zabezpečení pro boj s koronavirem. Jediné, co naléhavě potřebuje, je personální obsazení urgentních míst. Řešením může být pomoc deseti armádních zdravotníků typu „combat life saver“, o které Nemocnice Litoměřice požádala krajské koordinátory Ústeckého kraje.

Nemocnice už dříve požádala o pomoc prostřednictvím svého webu praktické lékaře, pediatry, ambulantní specialisty i zdravotnickou veřejnost z regionu. „Na tuto výzvu zareagovaly více než čtyři desítky dobrovolníků, a to jak zdravotnických profesí, tak i nezdravotních, kterým nabídl oblastní spolek Českého červeného kříže (OS ČCK) v Litoměřicích vyškolení v jednodenním kurzu Základy moderního ošetřovatelství. Jejich pomoc může vytvořit zdravotníkům větší prostor pro odborné činnosti. Dobrovolníci, kteří zareagovali na výzvu, se zapojili napříč všemi pracovišti našeho zařízení,“ uvedla mluvčí nemocnice Naděžda Křečková.

Ilustrační foto
Obce na Litoměřicku zbourají zchátralé budovy. Získaly dotace na nové

Spolek v minulých dnech vyškolil zatím sedm dobrovolníků. „V tomto týdnu pak připravíme pro dobrovolnickou práci dalších deset zájemců, kteří spolu s ostatními budou evidováni v celostátním systému a zdravotnická či sociální zařízení si je podle jejich bydliště můžou vyžádat,“ doplnila ředitelka OS ČČK Olga Šotnarová. Stejně jako v jarní vlně se nemocnici dostává pomoci od firem působících v regionu, nejčastěji formou občerstvení pro pracovníky v takzvané první linii.

Ani personálu litoměřické nemocnice se onemocnění covid-19 nevyhýbá. Na konci minulého týdne bylo v karanténě 23 lidí. Ale i toto číslo se každou chvíli mění, vyléčení se vracejí zpět do práce a někdo naopak nově onemocní. Část personálu nemocnici chybí také z důvodu péče o děti v důsledku uzavření škol. Přestože zřídila vlastní školku i školu, kde se děti mohou účastnit i on-line výuky a plní si pod dohledem ostatní školní povinnosti, ne všichni zaměstnanci této možnosti pro své děti využili.

Omezení péče

„Z důvodu nedostatku personálu a jeho alokace na tři nově vzniklá pracoviště pečující o covid pozitivní pacienty musela nemocnice omezit neakutní péči a z části snížit kapacitu standardních lůžek. Uzavřeno bylo oddělení ortopedie, sloučena je rehabilitace s neurologií a restrukturalizovaná jsou lůžka na gynekologii. Aktuálně je téměř 80 lůžek vymezeno pro covidové pacienty. Provoz ambulancí v této vlně epidemie dotčen není. Na místě je dodat, že nemocnice i přes péči věnovanou pacientům s koronavirem samozřejmě kontinuálně poskytuje akutní zdravotní služby i pro ostatní pacienty včetně intenzivní péče a iktového centra,“ zdůraznil výkonný ředitel nemocnice Radek Lončák.

Tak jak se každý den mění údaje o epidemii, mění se i naplněnost kapacity zdravotnických zařízení. Pracoviště JIP a ARO v litoměřické nemocnici jsou obecně naplněna ze 70 až 80 procent. V režimu intenzivní péče se navíc o pacienty s onemocněním covid-19 oproti standardnímu režimu nemocnice stará také celá jedna covidová stanice. „Ačkoli klesá počet pacientů hospitalizovaných pro covid-19 pozitivitu, počet těch, kteří vyžadují intenzivní péči, se nemění a celkový poměr pacientů vyžadujících ošetřování na JIP tak stoupá,“ vysvětlila Naděžda Křečková.

Ilustrační foto
Muž řádil v lovosickém Lidlu. Způsobil škodu za sto tisíc korun

Při litoměřické nemocnici je v provozu každý všední den odběrové místo, které přijímá pacienty indikované pro odběr buď Krajskou hygienickou stanicí nebo praktickými lékaři či pediatry. Navíc se sem registrují pacienti prostřednictvím registračního formuláře na webu nemocnice na konkrétní den a časový interval. Nemocnice zatím nemá vlastní laboratorní pracoviště pro okamžité zpracování odebraných vzorků a chybí jí i testovací soupravy, proto není zatím schopna k testování přijímat samoplátce. Tento nedostatek by se měl brzy odstranit. Oddělení klinických laboratoří již má potřebnou technologii, personál se školí a prostor mikrobiologické laboratoře už prochází stavebními úpravami.

Také Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem už minulý měsíc oslovila s prosbou o výpomoc všeobecné a praktické sestry a studenty lékařských a zdravotnických fakult. Na její výzvu zareagovalo několik lidí. Do zařízení tak nastoupili dva medici, jedna praktická sestra, tři studentky sociálního oboru, dvě studenty zdravotnické školy a dva dobrovolníci z nezdravotnické sféry.

„Díky jejich zapojení se nám daří zvládat péči o pacienty na všech typech oddělení včetně infekčního, kde máme 20 infekčních lůžek, která jsou průběžně obsazena z 96 procent,“ informovala Podřipská nemocnice.