Před vstupem na dané oddělení je každému změřena teplota a zeptají se ho na příznaky respiračního onemocnění. Povinností je nasazená rouška, desinfekce rukou či nasazení jednorázových rukavic.

Za jedním pacientem mohou maximálně dva návštěvníci. Na odděleních intenzivní péče ARO, MOJIP a dětská JIP je návštěva možná jen po předchozí telefonické domluvě s lékařem oddělení.