Se vzrůstajícím počtem lidí s koronavirovým onemocněním se „na nejhorší“ připravuje také nemocnice v Litoměřicích. V případě, že by počet nemocných výrazně stoupl a infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice by se zaplnilo vážnými případy, litoměřická nemocnice by pomohla.

Její ředitel Radek Lončák informoval, že v prostorách nemocnice je připravena samostatná lůžková stanice pro infekční pacienty s třinácti kyslíkovými lůžky napojenými na centrální rozvod kyslíku nemocnice. Dalších šestnáct lůžek je připraveno na doléčení infikovaných pacientů už bez potřeby napojení na rozvod kyslíku. „Budeme se samozřejmě přizpůsobovat aktuální potřebě, a to do vyčerpání jak personálních, tak technických kapacit,“ dodal Lončák s tím, že aktuální prioritou je transportovat nakažené koronavirem do vybraných sedmnácti nemocnic v Česku, které poskytují péči v oboru infekční lékařství na svých odděleních.

V případě nutnosti je nemocnice schopna zabezpečit také pacienty připojené na umělou plicní ventilaci. A to v maximálním počtu čtyř lůžek. „V tomto případě jsme limitováni zejména počtem zdravotnického personálu. Je nutné si uvědomit, že v této situaci vytváříme nouzová řešení pro zajištění pacientů nakažených koronavirem, nesmíme však zapomenout, že nemocnice je zde i pro pacienty s jiným onemocněním než infekčním,“ doplnil ředitel.

Litoměřická nemocnice už od počátku března postupně přijala řadu preventivních opatření. Zakázala návštěvy pacientů na odděleních, omezila provoz na některých pracovištích či zrušila některé plánované operace. U obou vstupů také zavedla zvláštní opatření.

„Ta spočívají v kontrolách a roztřídění všech osob, které vstupují do nemocnice, kdy je každému změřena teplota, je vyzván k provedení dezinfekce rukou, a nemá-li vlastní, je vybaven také látkovou rouškou,“ popsala postup mluvčí nemocnice Naděžda Křečková s tím, že příchozí, kteří vykazují příznaky respiračního onemocnění, mohou navíc projít vyšetřením na centrálním příjmu, kde bude rozhodnuto o dalších krocích. „Do této doby nebude z důvodu zamezení šíření případné nákazy taková osoba do areálu nemocnice vpuštěna,“ doplnila Křečková.

Jak postupovat v případě pacientů s koronavirem, si už nemocnice v Litoměřicích „naostro“ vyzkoušela, když identifikovala první dva případy onemocnění. Jednalo se o ženu a muže ve věku 76 a 85 let, kteří byli v minulém týdnu hospitalizovaní na interně s příznaky COVID-19. „Oba tito pacienti byli v okamžiku podezření na nákazu přeloženi na infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice,“ připomněla Křečková.

Jedním z těchto pacientů byl senior z litoměřického Domova U Trati. Zařízení je kvůli tomu nyní v karanténě.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník