Centrum porodní asistence dává ženám možnost přivést své dítě na svět přirozeně, bez přítomnosti lékaře, stále však pod odborným dohledem a s pomocí porodní asistentky. A s vědomím, že lékař i všechno potřebné moderní vybavení jsou v případě potřeby na dosah.

Otevření nového centra v Litoměřicích provázela malá slavnost. S projektem a samozřejmě samotnými prostory se kromě vedení nemocnice seznámili i zástupci Krajské zdravotní. Tato společnost v regionu provozuje řadu nemocnic včetně té litoměřické.

„Jsem rád, že Krajská zdravotní sleduje moderní trendy v oboru gynekologie a porodnictví a že nemocnice v Litoměřicích se stala vlajkovou lodí, první, kde se Centrum porodní asistence zřizuje. Jsem přesvědčen, že jeho otevřením to nekončí, protože v současné době se připravuje projektová dokumentace na komplexní rekonstrukci porodních sálů s předpokladem jejího dokončení v únoru příštího roku,“ uvedl Leoš Vysoudil, místopředseda představenstva Krajské zdravotní. „Získáme-li další finanční prostředky, v závěru roku 2024 začne celková rekonstrukce oddělení navazující na modernizaci lůžkové části, která proběhla v roce 2010,“ dodal.

Porodní asistentka z litoměřické nemocnice Iveta Lamošová se stala Královnou Labe.
Je to krásná práce, říká porodní asistentka Iveta Lamošová. Je Královnou Labe

Se zřízením centra pomohli zkušení odborníci z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka – přednosta Michal Zikán a vedoucí lékař porodního sálu tamního Centra porodní asistence Jan Matěcha.

„Chceme jednoznačně vrátit porodním asistentkám práci, která jim patří. K tomu bylo potřeba připravit celou řadu kroků, aby ji mohli vykonávat. Mimo jiné vytvoření rámce péče v ambulanci, bezpečné péče porodní asistentky o matku a dítě, jak vést rozhovor s těhotnou ženou, jak komunikovat v obtížných situacích či kde je hranice výhradní péče porodní asistentky a kde je již potřeba lékař," vysvětlil vedoucí lékař porodních sálů Petr Holba.

Litoměřická porodnice. Archivní foto
Porodnici v Litoměřicích čekají velké změny, chystá se zásadní rekonstrukce

„Přistoupili jsme k re-designu porodního sálu, kdy v rámci plánovaného malování porodního sálu došlo k jeho kompletnímu přetvoření, ke změně celkového vizuálu, instalaci pracovních linek a částečné obnově mobiliáře. Změnou v nejbližších týdnech projde i ambulantní trakt, kde vzniknou tři nové ambulance a centrální sesterna,“ řekl.

Litoměřická nemocnice chce i díky tomuto novému centru vydobýt zpět renomé špičkového pracoviště. „Centrum porodní asistence má potenciál stát se jedním z nejvyhledávanějších v rámci porodnic okresu Litoměřice až k hranicím Prahy,“ věří Petr Holba.