Slova, která v neděli tweetnul dnes už bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, dávají naději. „Vypadá to, že opatření zavedená před 14 dny začínají fungovat. Je možný opatrný optimismus z hlediska počtu nakažených,“ napsal Prymula.

Jedním dechem však připustil, že pro lékaře a sestřičky v nemocnicích budou především tento a příští týden těžké. Potvrzují to i čísla o volných lůžkách v regionu. Aktualizuje je několikrát denně portál Hlídač státu na základě dat, která poskytují jednotlivé špitály Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Že se obsazenost lůžek mění i několikrát denně, potvrdil ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner. „Postupně se naplňují covidová lůžka s kyslíkem. Více než před týdnem,“ popsal situaci. Včera tam bylo v celkem třech vyčleněných stanicích 40 covidových pacientů. Jejich lůžka tu vznikla výměnou za standardní akutní lůžka.

Nemocnice úzce spolupracují. Zkušenosti s tím mají například v Litoměřicích. „Primárně jsme intenzivní covidové pacienty s potřebou plicní ventilace překládali do Ústí a Teplic. Uvolnilo nám to ruce, abychom se mohli zaměřit na standardní akutní péči pro covidové pacienty,“ popsal ředitel nemocnice Radek Lončák. Naopak v Litoměřicích od jiných zařízení přijímali necovidové pacienty s nutnou intenzivní péčí.

Že si nemocnice v regionu mezi sebou pomáhají, potvrdil i Hossner. „Krajský koordinátor řeší rozmístění pacientů v kraji i mezi kraji,“ uvedl ředitel kadaňské nemocnice s tím, že operativně se řeší překlady. A velikost nemocnice prý v tuto chvíli nehraje větší roli. Než by se tedy pacienti z Kadaně převáželi do nejbližší větší chomutovské nemocnice, putovali spíše opačným směrem.

Covidová oddělení v chomutovské nemocnici se přitom v pondělí rozrostla už o pátou stanici pro pacienty s komplikovaným průběhem nemoci. Okres Chomutov má teď totiž ve srovnání s ostatními v kraji nejvyšší počet nakažených a nemocnice patří ke covidově nejvytíženějším v regionu. „Plánovaná péče je kvůli tomu nejméně na měsíc omezená, nemocnice poskytuje pouze akutní péči,“ upozornil primátor Chomutova Marek Hrabáč.

Podobně do Kadaně převezli i pacienty ze Žatce. I kadaňské nemocnici přitom chybějí desítky zaměstnanců, zdravotníků i nezdravotníků. I proto vyhlásila výzvu o personální výpomoc. „Průběžně se nám hlásí všechny kategorie zaměstnanců. Nejvíce však potřebujeme zdravotní sestry,“ přiblížil Hossner.

Velký problém může brzy představovat situace ve Šluknovském výběžku, kde chybí funkční nemocnice. S pacienty s covidem z tohoto regionu si zatím musejí poradit další nemocnice v kraji. V sousedním Libereckém kraji výpomoc odmítli vzhledem k vlastním, čím dál tím omezenějším kapacitám.

Saská pomoc nejistá

Ještě nedávno se uvažovalo o tom, že v případě nouze by mohly pomoct nemocnice v Sasku. „Němečtí koordinátoři ale uvedli, že se tamní situace rychle zhoršuje, a tudíž nejsou schopni říci, jaké kapacity budou mít za několik týdnů k dispozici,“ uvedl končící náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Ve hvězdách je i případná pomoc Mezinárodního červeného kříže. „Vývoj situace v Evropě je takový, že s největší pravděpodobností budou jednotlivé státy řešit obdobný personální problém jako u nás. Proto jsme raději skeptičtí ohledně reálné pomoci,“ řekl o nedávné mezinárodní konzultaci kraje se zástupci Červeného kříže mluvčí hejtmanství Martin Volf.

Počty pacientů zatím narůstají, říká ředitel litoměřické nemocnice Radek Lončák

close Ředitel litoměřické nemocnice Radek Lončák. info Zdroj: Archiv zoom_in Zatímco v říjnu měl ředitel litoměřické nemocnice Radek Lončák obavy, že se v listopadu sumy lidí s koronavirem vyžadujících nemocniční péči přehoupnou nad celkovou lůžkovou kapacitu regionu, teď věří, že se tak nestane.

I proto, že zdravotnická zařízení v kraji spolu velmi úzce spolupracují. Za větší problém než dostatek volných lůžek ale považuje úbytek zdravotníků. „Jediné významné limity, které teď máme, jsou personální,“ potvrdil Lončák.

Kolik zaměstnanců vám chybí kvůli covidu?
Aktuálně máme v pracovní neschopnosti 47 zdravotníků a 3 nezdravotníky. Ta čísla se ale stále mění. Pracovníci se po uzdravení vrací, další můžou chybět později. Bohužel někteří další pracovníci museli zůstat doma i kvůli uzavření školských zařízení. Nemocnice sice zřídila školu/školku pro umístění dětí, avšak ne všichni zaměstnanci jí využili.

O kolik pacientů se vaše nemocnice může postarat?
Naše celková kapacita je 535 lůžek, z toho je 160 na LDN. Takový počet lůžek ale nejsme nyní schopni pokrýt personálně. V souladu s mimořádným opatřením jsme omezili neakutní péči a zčásti snížili kapacitu standardních lůžek. A jejich reprofilizací se teď více zaměřili na léčbu pacientů s covid-19.

Jakou péči jste kvůli tomu museli omezit?
Máme uzavřené oddělení ortopedie, sloučili jsme oddělení rehabilitace a neurologie a restrukturalizovali lůžka gynekologie. Aktuálně jsme celkem pro covidové pacienty vymezili téměř 80 lůžek. Jejich kapacita byla k úterku z 84 procent naplněna. Samozřejmě poskytujeme akutní zdravotní služby i pro ostatní necovidové pacienty včetně intenzivní péče a iktového centra.

Lze místo pro covidové pacienty ještě „nafouknout“?
Pokud by to dovolila personální situace a byl by tlak na další otevření covidových lůžek, tak reprofilizujeme a transformujeme další lůžka akutní péče na covidová.

Můžete se spolehnout na pomoc ostatních nemocnic v regionu, pokud byste nestíhali?
V případě potřeby postupují všechna lůžková zdravotnická zařízení v regionu dle nastavených postupů tak, abychom optimalizovali zatížení lůžkové péče v kraji. Tato koordinace covidové péče v kraji pod vedením doktora Josefa Školy funguje skvěle.

Jak vypadá transport covidových pacientů?
V naprosté většině zajišťuje převoz záchranná služba, která je pro to mnohem lépe vybavena. Ale i naše nemocnice má speciální sanitu přizpůsobenou k převozu infekčního pacienta.

Vidíte světlo na konci druhé vlny?
I když jsem ze zásady optimista, musím být v tomto případě ve vyjádření opatrný. Zatím nám počty pacientů narůstají. Zrychlení sice zpomalilo, ale bylo by předčasné tento trend vnímat jako jednoznačný. Nelze opomenout vývoj situace a rizika u ohrožených skupin včetně klientů sociálních a pobytových zařízení.

Chcete něco vzkázat litoměřickým zdravotníkům?
Chtěl bych jim všem poděkovat za jejich odpovědný a vstřícný přístup při řešení současné situace pandemie koronaviru covid-19. Jejich fyzické, ale i psychické zatížení je extrémní a já si vážím toho, s jakým vypětím a obětavostí to všechno zvládají.