„V zahrádkářské kolonii pod hradem Košťálov se stále vyskytují nelegální stavby. Pokud nebudou v brzké době zlegalizovány, tak plochy zahrad nebudou moci být zahrnuty v územním plánu jako plochy pro rekreaci, ale stanou se nezastavitelnou plochou,“ upozorňuje úřad.

Majitelé takových staveb by měli kontaktovat odbor stavebního úřadu a územního plánování na lovosickém městském úřadu. Pokud tak neučiní, s novým územním plánem Třebenic už tu možnost mít nebudou.