Celkové náklady na realizaci stavebních prací činí 157 milionů korun. Na čerpání nákladů jsou využívány prostředky z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj a z rozpočtu města.

Původně se počítalo s tím, že všechny stavby budou hotové do konce letošního roku. Vlivem odhalených nepředvídatelných skutečností a s ohledem na ochranu přírody a životního prostředí musely být některé práce během jara a léta pozastaveny a došlo k posunutí termínů jejich dokončení. Posunutí harmonogramu prací se týkalo zejména revitalizace promenádních cest, čištění vodního systému a nakonec i oprav podzemí ve velké hloubce s velkou skrývkou zeminy.

OPRAVY HŘBITOVŮ JSOU PŘED DOKONČENÍM
V těchto dnech se dokončuje rekonstrukce veřejného osvětlení. Po revitalizaci je i část nápustných a výpustních stavidel vodního systému. Téměř před dokončením jsou opravy obou hřbitovů v Počaplech a Terezíně, kde byla restaurována u hrobu pamětní deska plukovníka inženýra Karla Niklase, svobodného pána von Steinmetz, který stavbu pevnostního města řídil.

Na stavbách, jako je vodní systém, podzemí sever a západ, se jedná o prodloužení termínů dokončení pravděpodobně během prvního čtvrtletí příštího roku.

„Pokud to počasí dovolí, bude podzemí sever, což je nejnákladnější stavba, dokončeno nejspíš ještě v průběhu čtvrtletí. Zde je po obvodu podzemních chodeb viditelná řada výkopů, kde většinou končí minové či odposlechové chodbičky. Ty budou po opravách opět zakryty zeminou. V západní části podzemí, v lokalitě Kréta, kde byla přednostně opravena propadlá klenba u základní školy, probíhají zemní práce do větší hloubky, jedna část je již opravená, na druhé se intenzivně pracuje. Zde bylo nutné provést dočasnou přeložku plynovodu, po dokončení oprav chodeb se jeho vedení obnoví v původní trase," vysvětluje Radek Keřka, vedoucí odboru rozvoje, výstavby a správy majetku města.

Město má rovněž opravený unikátní systém kanalizace, na kterém probíhaly práce v loňském roce, a usiluje o získání dotace na opravu bývalého Posádkového domu armády.