Ta dobrá je, že od příštího pondělí, po téměř třech měsících uzávěry a víkendové pokládce živičné vrstvy, se zprovozní páteřní ulice Na Valech. V těchto dnech stavbaři dokončují poslední překážku, propojení inženýrských sítí směřujících z ulic Pražská a Osvobození a uložení nových uzávěrů vodovodního řadu.

Objízdná trasa kolem autobusového nádraží mnoho řidičů neuspokojí, neuspokojuje ani představitele města.

„Přestože jde o nevyhovující ulici, dali jsme Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) souhlas k objízdné trase, ale s podmínkou, že silnici k tomu upraví. Dodnes jsme nedostali odpověď," uvedl Karel Krejza, místostarosta města.

Druhou alternativou k opravě okružní křižovatky, která bude pro ŘSD schůdnější, je pokládat koberec po pruzích a nechat křižovatku jednosměrně průjezdnou. Původně se ale počítalo s prací širokého finišeru, aby se koberce nemusely k sobě lepit a povrch měl delší trvanlivost.

Mezi tím pokračují rekonstrukční práce i v jiných ulicích. V úterý 30. května odstartovaly práce na prvním úseku rekonstrukce plynovodu od Mírového náměstí ulicí Pekařskou k Mariánskému náměstí a ulici České armády. I zde bude muset dojít k částečným uzávěrám.

Zhotovitelé zatím plní harmonogramy prací a nedochází ke zpožděním. Akce několika investorů na sebe časově navazují. Severočeská vodárenská společnost (SVS) už předala staveniště pro rekonstrukci nevyhovující kanalizace a vodovodu v ulicích Rooseveltova, Osvobození, Žižkova, Sládkova, Pražská a Fügnerova.

Na stavbaře čekají náročné práce, které budou vzhledem k přesouvání objízdných tras dokončeny až na jaře příštího roku. Současná kanalizace je ve špatném stavu, stará od 47 do 99 let a tvořena z různých profilů.

„V některých úsecích se bude vyměňovat i souběžné vodovodní litinové potrubí, staré přes 80 let," říká mluvčí SVS Jan Hladík.

Řidiči přijíždějící do města musejí sledovat změny v dopravě nejen v souvislosti s rekonstrukcemi, ale například s omezeními při Hasičských slavnostech, které proběhnou v Litoměřicích 9. a 10. června.