Mezi dalšími návrhy bylo například zřízení zázemí pro scházení mládeže, lepší vytápění škol či víceúčelová hala u gymnázia. Do desítky návrhů postoupilo také zřízení pěší zóny na náměstí, atletický ovál na Základní škole Havlíčkova, umělý fotbalový trávník, zázemí u sportoviště na Střeleckém ostrově a snížení ceny pronájmu sálu kulturního domu.

„Oproti minulému ročníku vidím zajímavý posun například v otázce stravování. Zatímco loni děti navrhovaly například vybudování McDonaldu, letos poptávaly více zdravých stravovacích podniků,“ prezentovala přání dětí koordinátorka Zdravého města Litoměřice Irena Vodičková.

Dětem ale ležela na srdci také například bezpečnost. Prosazovat opravy v bazénu se rozhodl například Daniel Schuster ze školy U Stadionu. „Chtěl bych, aby v bazénu byla nová dlažba. Kamarád si na té současné rozřízl nohu,“ uvedl konkrétní příklad Daniel.

Jiné děti přišly s návrhem na podpoření pohybových aktivit. „Přála bych si ve městě sportovní halu. Jsem atletka, takže bych uvítala také běžecký ovál, venkovní i vnitřní,“ prezentovala svůj nápad Kateřina Poláčková, studentka 1.KŠPA.

Diskusní fórum proběhlo za účasti pěti desítek zástupců litoměřických škol v sále ZŠ Boženy Němcové.Zdroj: Michaela Bubeníčková

Městská rada, jež rozhodne, které projekty město nakonec zrealizuje, dostane nakonec k posouzení 17 projektů. K nové desítce bude připojeno ještě 7 návrhů, které vzešly ze školních fór. Zde děti zmínily například větší čistotu ve městě, zřízení aquaparku či modernizaci plaveckého bazénu.

O tom, že se město návrhy dětí doopravdy zabývá, přesvědčil přítomné žáky místostarosta Karel Krejza. Připomněl loňské projekty, které se dočkaly realizace. Děti mohly porovnat původní a současný stav i na fotografiích. Viděly tak opravenou část cyklostezky směrem na Třeboutice, byly seznámeny s připravovanou výstavbou startovacích bytů. Přímo od zástupce městské policie také slyšely, že strážníci již používají elektrokola, čímž přispívají k ekologické dopravě.

Žáci a studenti litoměřických škol diskutovali takto problémy města již podeváté. Projekt s názvem „Desatero problémů Litoměřic očima mládeže“ organizuje Zdravé město Litoměřice ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever.

Michaela Bubeníčková