V průběhu akce policisté zkontrolovali celkem 128 motorových vozidel. Zjistili 62 dopravních přestupků, za něž uložili v blokovém řízení pokuty ve výši 23 200 korun. Deset přestupků bude ve správním řízení řešit příslušný úřad.

Nejčastějším prohřeškem řidičů bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, a to v 22 případech, čtrnáct kontrolovaných osob nepoužilo za jízdy bezpečnostní pásy, 8 vozidel neodpovídalo předepsanému technickému stavu, šest řidičů nerespektovalo dopravní značení na železničním přejezdu, tři hříšníci usedli za volant vozidla bez řidičského oprávnění, dva řidiči drželi v ruce za jízdy hovorové zařízení, ve dvou případech nebyla na vozidle umístěna registrační značka a jeden z řidičů nepředložil doklad o pojištění vozidla.

Během dopravně bezpečnostní akce byl kontrolován také řidič, který měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol, a jeden s pozitivním výsledkem testu na omamné a psychotropní látky. V ostatních případech se jednalo např. o chybějící doklady či jiné porušení zákona.