Přijali návrh na přechod z koeficientu jedna na dvě pro výpočet daně z nemovitostí. Prvním opatřením provedeným od pololetí loňského roku při startu úsporných opatření bylo snižování počtu zaměstnanců městského úřadu. Do dnešního dne jejich počet klesl o sedm.

V současné době je hospodaření města v plusových číslech a saldo dosáhlo pěti milionů korun. Tuto hranici označil expert na rozpočty obcí Luděk Tesař za velmi dobrý, přičemž cílem opatření je dosáhnout dvojnásobné hranice. Původně se uvažovalo, že koeficient by se měl zvýšit až o dva stupně, ale tento návrh při hlasování neprošel.
Stalo se tak i proto, že od příštího roku dojde ke zvýšení daňových výnosů pro obce, a to o 8 000 korun na občana.

„Pro Terezín to představuje zhruba o 2,4 milionu korun navíc, proto finanční výbor nakonec svůj návrh změnil a uznal, že postačí zvýšit koeficient o jeden stupeň.," vysvětlil tajemník městského úřadu Robert Czetmayer.

Připravovaná obecně závazná vyhlášky ke zvýšení koeficientu by měla začít platit od příštího roku a týká se pouze daně z nemovitosti.


Před projednáváním se na veřejnosti objevily spekulace, že radnice chce z obyvatel jen vytáhnout další peníze.

„Není to pravda. Musím zdůraznit, že zvýšení koeficientu o jeden stupeň se nedotkne sociálně nejslabších občanů a ani ty ostatní příliš nezatíží. Snažíme se postupnými úspornými kroky dovést během dvou let hospodaření města na konsolidovanou úroveň a takovou ji předat novému zastupitelstvu," uvedla starostka města Hana Rožcová.

Do nepříznivé finanční situace se nedostalo město během tohoto volebního období, ale postupně od chvíle, kdy Terezín opustila armáda a město převzalo majetek po ní.
Konsolidace hospodaření města je vedle úsporných opatřeních a zvýšení příjmů ovlivňována ještě systémovým řešením záchrany a údržby převzatého majetku a také předáním nevyužitelných objektů státu.