Pilotní projekt proběhne během letošního roku. Tento měsíc se připravují ve spolupráci s krajskými úřady a Svazem měst a obcí podklady při vytipování vhodných lokalit. V červnu už chtějí ministerstva provést výběr nejvhodnějších lokalit. V těchto dnech Krajský úřad Ústeckého kraje informoval dopisem o pilotním projektu úřady územního plánování a rovněž tak pořizovatele splňující kvalifikační požadavky podle stavebního zákona. Dopis putoval i za projektanty, kteří zpracovávají územní plány obcí, mají přehled o územích a mohou mít dobrý námět, která obec by mohla stanovená kriteria pilotního projektu využít.

Není to tak, že by se lidé ze zátopových oblastí měli někam stěhovat. Podle informací Ministerstvo pro místní rozvoj hledá po celé České republice tři obce, jež by se do pilotního projektu zapojily. Nejedná se o přemístění celých obcí.

„Podle našich informací se jedná o malé lokality s rozptýlenou zástavbou o maximálně pěti stavbách určených pro trvalé bydlení. Současně jde o objekty, které leží v aktivní zóně záplavového území nebo byly vícekrát zatopeny jejich obytné místnosti, přičemž na základě těchto zkušeností by obyvatelé dobrovolně uvažovali o přemístění," vysvětluje mluvčí krajského úřadu Magdalena Hanáčková.

Reálnost kompenzace přestěhování lidí ze záplavových území vyplyne až z vyhodnocení pilotního projektu v závěru letošního roku.

„Obyvatelům v naší části Počeplice jsme po loňské povodni nabídli parcely ve Stračí a v návrhu byly velmi výhodné podmínky, ale po diskusi z toho sešlo. Tyto parcely jsou stále volné," uvedl starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

„Ministerstvu bych chtěla vzkázat: Dejte nám pozemky a dva miliony na každý domek a my přestěhování zajistíme. V naší obci se to týká šesti domů," uvedla Alena Vacková, starostka Žalhostic. „Z našich obcí Počaply, Nové a České Kopisty bychom těžko někoho přesvědčovali o přestěhování. Žijí zde většinou starousedlíci, řadu obydlí mají nových nebo zrekonstruovaných. Zbourat by se mohlo několik starých obydlí, která slouží už jen k rekreačním účelům."

Podobný názor má i Marie Cimrová, starostka obce Chodouny Lounky. V Lounkách se obyvatelé po každé povodni oklepají a živlu se znovu postaví. „Nevím o nikom, kdo by se chtěl stěhovat. Téma povodně a stěhování je nejen u nás, ale ve všech obcích, v kterých povodeň řádila, velmi citlivá záležitost," říká.