„Smyslem akce je zjistit, jak se lidem zde žije, co jim vadí, jak to chtějí změnit, co je třeba podporovat a dále rozvíjet,“ charakterizovala cíle manažerka projektu Zdravé město Litoměřice Monika Kubešová.

Veřejné projednávání Komunitního plánu zdraví a kvality života pořádají Litoměřičtí již posedmé. Součástí akce bude doprovodný program, jako tombola, výstava školních výrobků, v provozu má být stánek s místními produkty, ale i dětský koutek pro maminky, jež přijdou i s dětmi.

Loni se fóra zúčastnila zhruba stovka lidí, s nimiž diskutovali zástupci vedení radnice a vedoucí odborů městského úřadu. Obyvatelé například poukazovali na chybějící chodník spojující prostor mezi plaveckým bazénem a katastrálním úřadem.

Reakce pracovníků odboru dopravy městského úřadu a zastupitelů, kteří uvolnili finanční prostředky, na sebe nenechala dlouho čekat. Před několika málo měsíci byl dostavěn nejen nový chodník, ale i malá kruhová křižovatka, která zlepšila plynulost dopravy v těchto místech.

Eva Břeňová