Kvůli ochraně sysla obecného a ropuchy zelené, kteří v lokalitě žijí, musely zemní práce začít nejpozději v srpnu. Jedna z firem, jež se o zakázku ucházela, ovšem nesouhlasila s průběhem zadávacího řízení. Podala námitky a následně i návrh na přezkoumání postupu Ústeckého kraje k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Podstata námitky stěžovatele i jeho návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele směřovala proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení, kdy byl vyloučen pro nesplnění požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. V dokumentaci bylo výslovně požadováno, aby při oceňování položek v soupisu stavebních prací, dodávek, služeb a výkazu výměr uchazeči ocenili všechny položky hodnotou vyšší než nula. Stěžovatel tyto dvě položky neocenil, respektive ocenil je hodnotou nula," popsala krajská mluvčí Lucie Dosedělová.

Vedení kraje se tak v létě pomalu smiřovalo s tím, že bude třeba stavbu odložit až na jaro. Nakonec ale vše postupuje podle plánu.

„Práce jdou zatím podle harmonogramu. Předpokládáme, že stavbu dokončíme na jaře příštího roku," dodala mluvčí Dosedělová.

Roudničtí záchranáři dosud sídlí v pronajatých prostorách v Podluské ulici, které podle kraje ovšem nejsou dispozičně příliš vhodné. Novostavba u roudnického letiště má dvěma posádkám zdravotnické záchranné služby poskytovat kompletní zázemí včetně kanceláří, pokojů, denní místnosti a sociálního zařízení. Chybět nebudou garáže, mycí box, technické místnosti a sklady.

Novou výjezdovou základnu záchranářů chce Ústecký kraj do budoucna postavit i v Siřejovické ulici v Lovosicích, hned vedle nové stanice hasičů.