Návštěvy budou podmíněny dodržováním přísných hygienických pravidel. V jednu chvíli například u seniora nemohou být více než dva lidé, kterým bude před vstupem změřena teplota.

Na své blízké se už velmi těší také senioři z Domova důchodců v Sámově ulici v Roudnici nad Labem. Ředitelka organizace Lenka Nová očekává, že za svými příbuznými přijde velké množství lidí. „Návštěvy musí striktně dodržovat hygienická nařízení. Povinností jsou nasazené roušky, rukavice a návleky. Pokud to bude možné, budeme upřednostňovat schůzky venku v areálu zahrady,“ upozornila Nová s tím, že doba, kterou spolu budou moci klienti a návštěva strávit, se omezí přibližně na půl hodiny. Roudnický domov také zájemcům o setkání doporučuje se předem telefonicky ohlásit. V době, kdy se senioři uzavření v domově nemohli se svými rodinami vidět „naživo“, zařízení využívalo v hojné míře aplikace Skype či WhatsApp, jejichž prostřednictvím probíhaly videohovory.

Také v Domově Terezín budou od příštího pondělí povolené návštěvy. Podle informací ředitelky Jany Ryšánkové se uskuteční pouze ve speciální místnosti vyčleněné v atriu budovy.

„Obnovení návštěv budou provázet daná pravidla. Každá návštěva se musí předem telefonicky domluvit na stanovený den a čas. A to pouze ve všední dny od 9 do 16.30 hodin. Čas vyhrazený na setkání bude maximálně třicet minut,“ popsala Ryšánková a doplnila, že klienti s návštěvou nebudou moci být v těsném fyzickém kontaktu, ale budou muset udržovat minimálně dvoumetrový odstup. 

Týdny odloučení skončí i obyvatelům Domova na Dómském pahorku a v Charitním domově sv. Zdislavy v Litoměřicích, jež provozuje Farní charita. Ředitelka Karolína Wankovská přiblížila, že nemožnost vidět své příbuzné tak dlouhou dobu, byla pro klienty náročná a měla vážný dopad na jejich psychiku.

„Návštěvy na pokojích, kde je ještě další klient, se budeme snažit minimalizovat. Setkávání chceme směrovat spíše do venkovních prostorů obou areálů. Každý příchozí nejprve na recepci vyplní tiskopis se jménem, adresou, telefonním číslem a časem příchodu. Stanovili jsme, že v jednu chvíli bude v prostorách pouze určitý počet lidí. Na pahorku to bude maximálně 40 cizích osob, ve Zdislavě 10,“ vylíčila ředitelka.

Společně s povolením návštěv končí v domovech litoměřické farní charity také nařízená izolace. Ta se týkala seniorů, kteří absolvovali vyšetření či procedury v nemocnici. Po každé návštěvě nemocnice museli být ve 14denní separaci, aby se zamezilo případnému šíření nákazy, kterou si ze zdravotnického zařízení mohli přinést. „Ti, co musí pravidelně například na dialýzu, byli pak prakticky po celou dobu trvání tohoto nařízení umístěni pouze na izolačním pokoji bez možnosti kontaktu s ostatními, což pro ně bylo velmi těžké,“ přiblížila Wankovská.

Od pondělí budou za stanovených podmínek možné také návštěvy v zařízeních Centra sociální pomoci. Patří pod něj například Domov U Trati, kde se na konci března nákaza covid-19 potvrdila u většiny seniorů a některých zaměstnanců.