O rok dříve jich bylo o téměř deset tisíc méně (30 750). Přestože rok 2013 negativně poznamenala povodeň, byl údaj zhruba srovnatelný s rokem 2012, kdy služeb infocentra využilo 29 400 návštěvníků.

„Zde však musíme vzít v úvahu, že další turisté navštíví město, aniž by našich služeb využili. Třeba navštíví galerii, muzeum nebo si prohlédnou Litoměřice sami bez průvodce," poukázala na důležitý fakt vedoucí infocentra Hana Mildová.

Důležitý z hlediska turistického ruchu proto může být i údaj o tom, kolik lidí ve městě přespalo. Zatímco v roce 2012 provozovatelé hotelů a penzionů zaznamenali 33 426 tzv. lůžkonocí, loni jich bylo již 39 152. V povodňovém roce 2013 pak pouze 29 066. Jde o údaje evidované ekonomickým odborem městského úřadu, vypočítané z poplatku za lůžko.

Při pohledu na loňský rok tak město prostřednictvím poplatku z ubytovací kapacity (6 Kč / 1 lůžko) obdrželo 234 912 korun. „Při předpokladu průměrné ceny za nocleh 800 korun a průměrné útraty 500 korun tak místní podnikatelé mohli utržit díky počtu přenocovaných zhruba 51 milionů korun," vypočítává Anna Matulová, ředitelka Centra cestovního ruchu Litoměřice, které je zároveň i provozovatelem infocentra.

Podle jejího názoru tyto údaje svědčí o tom, že turistický ruch v Litoměřicích nestagnuje, ba naopak stoupá. To je ku prospěchu nejen celého města, ale i lidí zde podnikajících nebo jen žijících.