Budova původně sloužila jako sídlo dominikánského kláštera, založeného ve 30. letech 13. století. Až do roku 1838 byl její součástí dnes již neexistující kostel sv. Michaela Archanděla. V průběhu existence kláštera došlo postupně k několika přestavbám, nástěnná malba pochází pravděpodobně z období jedné z posledních, na níž se dominikáni podíleli.

Koncem 30. let 18. století došlo v severní části kláštera k přestavbě a výzdobě bývalého refektáře, společné jídelny, v jehož sousedství se malba nachází. Jejím námětem je příběh zjevení sv. Michaela Archanděla, ke kterému mělo podle legendy dojít na Andělské hoře na italském poloostrově Gargano.

Podle legendy se v roce 490 na hoře místnímu bohatému statkáři zaběhl nejkrásnější býk. Po dlouhém hledání byl nalezen, jak klečí v jeskyni a nemůže se dostat ven. Majitel chtěl býka zastřelit, ale šíp se nevysvětlitelným způsobem vrátil zpět a střelce poranil. Statkář vše vyprávěl biskupu Vavřincovi z nedalekého města Sipont a ten mu nařídil pokání. Následně se biskupovi zjevil sv. Michael Archanděl a řekl mu, že jeskyně na hoře je zasvěcená jemu a on je jejím strážcem.

Dva roky po těchto událostech oblehli město Germáni, kteří po přímluvách místních obyvatel ke sv. Michaelovi byli pomocí prudké bouře poraženi a město bylo zachráněno. Biskup se s obyvateli města vydal v procesí k jeskyni a odsloužil zde děkovnou mši. Místo bylo později nazváno Nebeskou bazilikou. Svatyně se stala nejstarším poutním místem v Itálii. Již ve středověku byla velmi navštěvovaná a tato tradice trvá dodnes.

close Město Monte Sant´Angelo na italském poloostrově Gargano. info Zdroj: Pixabay.com/vimar zoom_in Město Monte Sant´Angelo na italském poloostrově Gargano.

Autor litoměřické malby je neznámý. V českém prostředí se jedná o zcela unikátní námět, jediná další známá malba stejného obsahu se nachází v kapli sv. Archanděla Michaela v obci Holubice, místní části Kozinec v okrese Praha západ a pochází ze 2. poloviny 18. století.

Restaurátorských prací se ujala akademická malířka Anna Svobodová.

Po dokončení restaurování archiv předpokládá zpřístupnění nástěnné malby formou digitální kopie, originál si návštěvníci budou moci prohlédnout pouze výjimečně při příležitosti Mezinárodního dne archivů.

Daniela Brokešová
Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Mohlo by vás zajímat: V posprejovaném domě v Libochovicích točili Zelenkův seriál s Hámou. Byl dohola

Aleš Háma točil v Libochovicích. Deník zajímalo, jestli tu byl poprvé a proč nemá vlasy | Video: Deník/Jaroslav Balvín