Druhá část revitalizace centrálního prostoru bude podle městské mluvčí Jany Hejdové znamenat zpevnění cest pro pěší, doplnění veřejného osvětlení a mobiliáře. V prostoru parku se objeví nové lavičky, vodní tělesa, vznikne plánovaný amfiteátr pro kulturní akce a upraven bude prostor pro pořádání trhů.

„Ve městě skutečně vznikne zcela atypické náměstí. Nejde o klasické čtvercové náměstí. Podle plánů vyroste přímo v centru města zelená plocha, která nemá obdobu 
v žádném jiném městě Ústeckého kraje," popsala Jana Hejdová.

Stavební práce v souvislosti s přeměnou parku na náměstí zaznamenala veřejnost dvakrát.

Poprvé když byly vykáceny stromy v parku a podruhé když byla o zhruba 50 metrů přestěhována třítunová socha rudoarmějce. Práce na restau-rování sochy by už měly být také dokončeny.

Druhá etapa revitalizace centra Lovosic vyjde na 9,5 milionu korun. Osm milionů dá město ze svého rozpočtu a 1,5 milionu je dar od Lovochemie. Druhá etapa by měla být hotova do konce letošního roku.