Předměty nalezl pozorný pracovník lesní správy v katastru jedné obce na Štětsku, když kontroloval část zalesněné oblasti po působení lesní těžařské firmy.

„Všechny nálezy pochází ze závěru starší až z počátku mladší doby bronzové, což zhruba odpovídá době 13. až 12. století před Kristem,“ vysvětlil ředitel roudnického Podřipského muzea Martin Trefný. Podle něj plochý lesní terén nesvědčí o nějakém rituálním úkrytu. „Spíš půjde o ukrytí předmětů před odcizením nebo sklad cenných artefaktů, určených pro pozdější vyzvednutí,“ dodal Trefný.