O lodní dopravě se mluvilo v souvislosti s rozšířením těžby štěrkopísku u Počapel u Terezína. „Loni v prosinci stanovil báňský úřad nový dobývací prostor Počaply u Terezína I, přímo navazující na nyní již dotěžovaný dobývací prostor Nučničky. Těžební společnost nyní připravuje žádost o povolení hornické činnosti a řeší související další stanoviska a povolení ze strany orgánů státní správy," informoval mluvčí společnosti České štěrkopísky Petr Dušek.

Ani on neopomenul zmínit, že dobývací prostor je v těsné blízkosti Labe a doprava vytěženého materiálu by opět probíhala po vodě.

Nepovolaným vstup zakázán.
Půda ustoupí těžbě. Počaply se připravují na rozšíření dobývacího prostoru

„Přístaviště s překladištěm jsme vybudovali na konci roku 2020 a ještě před tím jsme téměř dva roky využívali původní zařízení v bezprostřední blízkosti pískovny. Celkově se nám podařilo odbavit po vodě téměř milion tun štěrkopísku," připommněl Dušek.