Společnost Zahrada Čech, potažmo Expo CZ, plánuje halu využívat kromě výstavnictví i pro sport.

Návrh studie k projednání nové haly byl předložen komisi územního rozvoje. Pavilon bude umístěn místo plechových hal B a C. Navržený pavilon by vytvářel svým umístěním a hmotou novou pravou část vstupu do výstaviště.

„Hlavní vstup na výstaviště by byl tvořen prostorem mezi novým pavilonem a stávajícím pavilonem A. Tím by umístění vstupu do areálu výstaviště zůstalo zachováno, jeho prostor by byl v pravé části vymezen stěnou pavilonu," stojí v zápise z komise. „V této stěně je situován vstup do pavilonu pro dobu, kdy na výstavišti nebude provozována žádná výstavní akce."

Pavilon bude kromě výstav sloužit i jako multifunkční sportovní hala. Hlediště má být umístěno směrem k severní části budovy. Směrem k jihu je vlastní hrací plocha. V levé části směrem od příchodu k budově je část stavby pojata jako patrová.

„Jedná se o dva moduly konstrukce. Jeden modul má konstrukční šířku 4,175 metrů. V této části v přízemí se umísťuje vstupní hala, recepce, schodiště, výtah, šatny, sklad náčiní a sociální zařízení. V patře budovy jsou pak další šatny, občerstvení a jeho zázemí," popisuje zápis komise územního rozvoje. „Vstupní hala plynule přechází do osvětleného prostoru v patře, odkud je možné prosklenými stěnami sledovat dění na hrací ploše a v tělocvičně."

Podle předložené studie bude nový pavilon z konstrukčního hlediska postaven jako ocelový skelet, opláštěný polykarbonátovými panely v kombinaci s okny. Nosnou konstrukci budou tvořit ocelové plnostěnné vazníky v kombinaci s příhradovým systémem.

„Tvar a barevnost fasády vyčleňuje stavbu ze svého okolí tak, aby na sebe upozor-nila. Ovšem jedná se o nenásil-nou formu," popisuje zpráva komise. Ta s tímto návrhem nového víceúčelového pavilo-nu souhlasí. „Záměr doporučuje k realizaci z důvodu vhod-ného využití stavby jak k výstavnictví, tak ke sportu," konstatovali členové komise.

Ze západní strany objektu z ulice Karla IV. je navrženo parkoviště pro devět aut.