„Nyní betonujeme dno jámy, na které potom přijdou čedičové kameny. Jámu také bude ještě potřeba vyzdít betonovými cihlami a položit na ni podélné pražce a nakonec kolejnice,“ popsal Holý, kterému s obnovou popelové jámy pomáhali také Miloš Janko z Liberce nebo Václav Vostrovský z Loun.

Dohromady se na brigádě sešlo asi 15 lidí, a to jak ze vzdálenějších míst, tak i z blízkého okolí. Spolek brigády pořádá pravidelně každý měsíc. Podle Petra Tomana, který je členem výboru spolku a správcem tratí a pozemků, ale řada členů přijíždí na obnově nádraží pracovat i ve všední dny, po práci nebo když mají volno.

Bývalé horní nádraží v Úštěku, kde kdysi končila trať vedoucí z Velkého Března přes Zubnice a Lovečkovice, spolek koupil od Českých drah ve velmi zanedbaném stavu. Nejprve bylo potřeba vyřezat náletové dřeviny, provést terénní úpravy a demontovat staré kolejiště. V současné době jsou koleje nahrubo už obnovené. Následovat bude dosypání štěrkového lože.

„Příští rok na jaře bychom se mohli konečně dočkat toho, že tu uvítáme první vlak,“ poznamenal Toman s tím, že spolek čeká na propojení s nedalekou tratí mezi Lovosicemi a Českou Lípou, které zajistí Správa železnic.

Až se tak stane, bude sem spolek moci přes Lovosice přepravit některé historické vagóny, které má deponované na nádraží ve Velkém Březně na Ústecku, a také štěrk, který je potřeba na vysypání kolejiště.

Finančně náročnou obnovu úštěckého nádraží se daří nadšencům zvládat i díky sponzorským darům od různých firem a také svým vlastním prostředkům. „Nyní máme například od jedné firmy jako sponzorský dar slíbené dřevo na nové podlahy ve skladu,“ nastínil Toman a připomněl, že nově je na tomto objektu opravená střecha.

Právě se skladem má spolek v rámci oživení nádraží velké plány. Do budoucna tu kromě zázemí a dílny pro členy spolku má být také výstava věnovaná zejména drezínám, ale i další železniční tematice. Právě drezíny a možnost svezení se na nich budou zřejmě největším lákadlem pro turisty. Jezdit mají z Úštěka na zhruba 1,8kilometrovém úseku k vesničce Habřina.

Práce pokračují i na rekonstrukci samotné nádražní budovy. Ještě před pár lety sešlý dům, v jehož prvním patře má spolek nájemníky, už získal novou střechu. Uvnitř mají brigádníci a členové spolku zázemí v podobě společenské místnosti, skříněk na oblečení a osobní věci a sociální zařízení. Nová je tu i ložnice s palandami pro 12 lidí.

Kromě obnovy úštěckého horního nádraží pracuje spolek také na prodloužení trati ze Zubrnic směrem na Lovečkovice. „Nyní se tam práce pozastavily, protože je nutné vyřídit ještě nějaké administrativní záležitosti. Přes zimu ale chceme pracovat i na úpravách úseku od Lovečkovic na Levín, kde je potřeba například dokácet náletové dřeviny,“ vysvětlil Toman.

Lokální trať Velké Březno – Lovečkovice – Úštěk / Verneřice byla postavena na přelomu let 1889 a 1890. Zrušená byla v roce 1978. Spolek Zubrnická museální železnice po letech snažení nejprve zprovoznil úsek z Velkého Března do Zubrnic. Tam s podporou Ústeckého kraje provozuje během sezony turistické vlaky. Postupně se snaží o další postupnou obnovu zbylých částí.
Trať proslavily také filmy Páni kluci a Rebelové. Scény z filmu Páni kluci z roku 1975 se natáčely mezi Lovečkovicemi a Úštěkem a hlavně v zastávce Levín. Železniční scény z Rebelů se v roce 2000 točily mezi Velkým Březnem a Zubrnicemi a především na nádraží v Zubrnicích.