S návrhem vedoucího odboru životního prostředí Pavla Gryndlera se ztotožnili všichni přítomní členové komise životního prostředí na jejich posledním jednání v prosinci. Litoměřický úřad by chtěl místo „zvonů“ nové kontejnery na kov v již existujících hnízdech podzemních kontejnerů na vytříděný odpad, které po městě postupně vznikají.