Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi v Želeticích je stabilně obsazený, k jeho posílení byla aktuálně převedena i noclehárna pro ženy, která slouží pro potřeby karantény. Nyní v domě přebývá 35 dětí, což klade zvýšené nároky na dodržování režimu s omezením možnosti odchodu a příchodu.

„Nejsme vězení a vše záleží na domluvě a spolupráci mezi našimi pracovníky a klienty. To samé platí i při plnění terénního programu, při kterém se zvýšila potřeba potravinové pomoci. Lidem bez domova totiž odpadla vlivem nižšího pohybu obyvatel podpora, kterou od nich dostávali. Víme, kde pobývají, a v tomto období jim potravinovou pomoc rozvážíme a spolu s Farní charitou je zásobujeme i rouškami,“ sdělila vedoucí Naděje Litoměřice Petra Smetanová.

Pracovníci z dočasně přerušených služeb posílili jiná pracoviště. Čtyři ženy přešly do sociálně terapeutické dílny, kde šijí roušky. „Vzhledem k tomu, že jsme tu neměli zavedený šicí program, musely se kolegyně naučit šít. Rychle to zvládly a svými výrobky a dary od lidí stačíme pokrýt požadavky na roušky pro terénní program a azylový dům v Litoměřicích i na pobočce v Lovosicích.

V tuto dobu jsme zcela nepřerušili sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi. V rámci terénního programu je zásobujeme potravinami, pokračuje i poradenství a doučování dětí formou vzdálené podpory,“ dodala Smetanová.

Při lovosické pobočce i nadále funguje denní centrum pro ženy i muže. Jeho provoz byl však upraven tak, aby v něm klienti trávili jen nezbytně nutný čas pro dopolední základní hygienu. V jednu chvíli tu může být nejvýše pět klientů. Po mytí, převléknutí a výměně roušek klienti centrum opustí a zaměstnanci prostor vyčistí a dezinfikují. Následuje příprava jídla a odpoledne jeho výdej, opět za přítomnosti maximálně pěti klientů. Službu denního centra využívá zhruba 30 stálých klientů, převážně mužů.

Upravený provoz má i noclehárna s kapacitou 10 lůžek, aby docházelo k minimálnímu kontaktu mezi zaměstnanci a klienty. Pracovníci litoměřické pobočky jsou vděčni za každou pomoc, kterou mohou předat lidem v nouzi. Jsou to především potraviny od Potravinové banky, pomáhají i roušky od obyvatel.

„Mezi nedostatkový materiál, který jsme v posledních dnech dostali darem, patří dva teploměry a šicí stroj, ale také peněžní dary do sbírky, jejíž konto už překročilo deset tisíc korun. Díky tomu můžeme nakoupit ochranný a desinfekční materiál, bez kterého nelze zajistit v pobytových místech bezpečí,“ dodala Petra Smetanová.

Také v roudnické pobočce, pod kterou spadá Štětí, je dočasně přerušena služba v sociálně terapeutické dílně. „Činnost tu však neskončila, naše pracovnice začaly šít roušky. Stačíme tak pokrýt potřebu našich zaměstnanců a klientů a dokonce můžeme částečně uspokojit požadavky našich partnerů působících v sociálních službách. Od čtvrtka jsme v dohodě s radnicí zavedli další službu, a to praní a žehlení použitých bavlněných roušek. Kdo nám do našeho zařízení v Jungmannově ulici donese dopoledne mezi 10. a 12. hodinou použitou roušku, dostane výměnou dezinfikovanou,“ sdělil vedoucí roudnické pobočky Josef Průša. Zároveň nyní roudnická pobočka Naděje shání k zapůjčení obytný přívěs.

Ten by umístila právě k azylovému domu pro případ, že by se v zařízení objevila nákaza. Obytný vůz by sloužil zaměstnancům, aby nemuseli přijít do přímého kontaktu s nakaženými klienty, ale zároveň by mohli chod domu udržet.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník