Kostomlaty

Hrad byl vybudován před rokem 1333 pány z Oseka a postupem času vystřídal mnoho vlastníků. I přes pokusy o přizpůsobení rostoucím nárokům šlechty ztrácel hrad významu a roku 1606 už nebyl obýván, posléze však v době romantismu částečně oživen vestavbou hostince. Hrad Kostomlaty byl dvojdílný. Do lichoběžníkového předhradí, jež po obvodu obíhal parkán, se vstupovalo na severozápadě bránou, kterou střežila válcová věž. Hradní jádro prodělalo složitý stavební vývoj, ve kterém zaznamenáváme postupný nárůst obvodové zástavby. Mezi nejstarší stavby náleží i hradu dominující válcová věž. Přístup na hrad je z obce Kostomlaty pod Milešovkou (zelená turistická značka).


Kamýk

Kamýk

Hrad založený před rokem 1319 z popudu krále Jana Lucemburského sloužil ke kontrole údolí Labe, do něhož dodnes nabízí výborný výhled. V 16. století byl hrad renesančně přestavěn a za třicetileté války roku 1632 zpustošen saským vojskem. Přístup ke hradu vede od východu, kde byl vyhlouben příkop a nasypán val. Temeno kopce přechází v čedičový suk, na němž stával hlavní obytný i obranný objekt hradu: nepravidelná pětiboká věž, přístupná schodištěm vedeným úzkou skalní průrvou na západní straně. Skálu obíhá hradební okruh z poloviny 16. století, k jehož jižní straně se přimykal renesanční palác s velkými okny. Ve skále pod hradem jsou vytesány sklepy. Přístup k hradu je z obce Kamýk (modrá turistická značka).


Litýš

Litýš

Hrad byl založen mezi lety 1423 a 1427 Zikmundem z Vartemberka. Fungoval až do třetiny 16. století jako správní centrum velkého panství, roku 1544 se však už uvádí jako pustý. V hradním jádru stávala na skalním suku zděná lichoběžná stavba patrně věžového charakteru, jižně od ní se rozkládal trojkřídlý palác obklopující nádvoří. Hrad Litýš představuje unikátní a velmi propracovanou ukázku fortifikačního stavitelství využívající dělostřeleckých bašt a zemního obezděného, ale i lehkého opevnění, které se důsledně snaží o kontrolu přístupové komunikace a největší slabiny hradu – sedla jižně pod ním. Spolu s Kalichem a Pannou patří k tomu nejlepšímu, co ve své době vzniklo.

Spoustu dalších tipů naleznete na www.ceskestredohori.info