Informoval o tom tým přípravy VRT Správy železnic s tím, že práce budou prováděny letos od května do července. „Pro řádný návrh stavby je mapováno území, které je širší, než bude využito pro vlastní umístění nové železniční trati. Mapování širšího území je nezbytné pro správný návrh stavby a jejích vazeb na okolí,“ uvedl tým VRT.

Práce se na Podřipsku mohou dotknout katastrálních území obcí Mnetěš, Vražkov, Kleneč, Podlusky, Roudnice nad Labem, Dušníky, Židovice nad Labem, Rohatce, Hrobce a Libotenice.