Stane se tak v rámci tradiční Terezínské tryzny, zařazené mezi vzpomínkové akce pořádané k 70. výročí konce války. Tryznu organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a za spolupořadatelství Ústeckého kraje, Města Terezín, Federace Židovských obcí v ČR a Terezínské iniciativy.

Program Terezínské tryzny9.00 výročí poslední popravy v Malé pevnosti (položení věnců na bývalém popravišti)
10.00 Terezínská tryzna
13.00 otevření expozice „České umění proti fašismu a válce"
14.30 zahájení pořadu v jízdárně

Slavnost začíná v 10 hodin a hlavní projev na ní přednese prezident České republiky Miloš Zeman. Následovat budou modlitby z úst kardinála Dominika Duky a vrchního zemského rabína Karola E. Sidona. Oficiální část tryzny zakončí Děčínský pěvecký sbor uvedením skladby Requiem – Lacrimosa a Agnus Dei od Giuseppe Verdiho.

Tryzny se zúčastní bývalí vězni, jejich rodiny, ústavní a vládní činitelé a členové zákonodárných institucí, reprezentanti zastupitelských sborů akreditovaných v ČR ze zemí, jejichž obyvatelé prošli represivními zařízeními v Terezíně a Litoměřicích. Delegace uctí památku obětí položením věnců k pietním místům na Národním hřbitově.

Před samotnou tryznou v 9 hodin proběhne kladení věnců na bývalém popravišti v Malé pevnosti u příležitosti výročí poslední a zároveň největší popravy, která zde byla vykonána 2. května 1945.

Až do skončení tryzny (přibližně do 12 hodin) bude Malá pevnost pro veřejnost uzavřena. Po celou neděli se v žádném objektu Památníku Terezín nevybírá vstupné.

Otevřou výstavu
Památník Terezín připravil na nedělní odpoledne ještě dvě slavnostní události, ve 13 hodin otevře v Muzeu Malé pevnosti novou stálou výtvarnou expozici

„České umění proti fašismu a válce" a ve 14.30 hodin ve městě v bývalé jízdárně pořádá komponovaný pořad s videi, hudbou a vyprávěním k vrcholným dílům 15 skladatelů, kteří byli internováni do ghetta Terezín.